PROLEĆNI KONCERT

Igre i pesme sa Balkana - Josip Slavenski

 

Radionica za klavirsku muziku prof. Milanke Mišević

 

Vekovima je veličanstvena promena u prirodi, proleće, bila inspiracija stvaraocima svih grana umetnosti, pa tako i muzike. Kompozitori 20. veka, uprkos raznovrsnim stilskim pravcima, eksperimentalnih tendencija i intelektualnih kombinatorika, ostaju otvoreni prema čudu prirode i života. Među njima je svakako i prvi avangardni hrvatski kompozitor Josip Štolcer Slavenski. Muzičku karijeru je započeo kao učitelj muzike u Zagrebu, a najveći deo svog života proveo je u Beogradu, gde je komponovao i bio profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji. Slušajući i zapisujući pesme i igre sa područja Balkana nastalo je jedno od njegovih najpoznatijih dela Balkanofonija, a šireći svoje interesovanje ka Orijentu nastala je kantata Simfonija Orijenta ili Religiofonija, bogata muzikom Jevreja i budista. Izdavačka kuća Šot odbila je partituru Religiofonije u vreme razbuktavanja nacizma. Zbog opsednutosti idejama <<slavenstva i balkanskog>> sve češće se potpisuje kao <<Slavenski>>. Ovo prezime legalizuje 1930. Iza sebe je ostavio veliki broj dela među kojima su gudački kvarteti, violinske sonate, klavirska dela, solo pesme i dva hora Voda zvira i Romarska

"/> Igre i pesme sa Balkana - Josip Slavenski
18. 4. 2006.| Muzički program

Utorak 18. 4. u 20:00

Velika sala

PROLEĆNI KONCERT

Igre i pesme sa Balkana - Josip Slavenski

 

Radionica za klavirsku muziku prof. Milanke Mišević

 

Vekovima je veličanstvena promena u prirodi, proleće, bila inspiracija stvaraocima svih grana umetnosti, pa tako i muzike. Kompozitori 20. veka, uprkos raznovrsnim stilskim pravcima, eksperimentalnih tendencija i intelektualnih kombinatorika, ostaju otvoreni prema čudu prirode i života. Među njima je svakako i prvi avangardni hrvatski kompozitor Josip Štolcer Slavenski. Muzičku karijeru je započeo kao učitelj muzike u Zagrebu, a najveći deo svog života proveo je u Beogradu, gde je komponovao i bio profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji. Slušajući i zapisujući pesme i igre sa područja Balkana nastalo je jedno od njegovih najpoznatijih dela Balkanofonija, a šireći svoje interesovanje ka Orijentu nastala je kantata Simfonija Orijenta ili Religiofonija, bogata muzikom Jevreja i budista. Izdavačka kuća Šot odbila je partituruReligiofonije u vreme razbuktavanja nacizma. Zbog opsednutosti idejama <<slavenstva i balkanskog>> sve češće se potpisuje kao <<Slavenski>>. Ovo prezime legalizuje 1930. Iza sebe je ostavio veliki broj dela među kojima su gudački kvarteti, violinske sonate, klavirska dela, solo pesme i dva hora Voda zvira i RomarskaVrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/04/06