FREDERIK ŠOPEN

Pesnik klavira

 

Učestvuje: prof. Milorad Feodorović - klavir

 

Slušajući Šopenovu muziku nikad ne bismo pomislili da je to čovek koji je veoma rano počeo da se bori sa tuberkulozom i koji je veći deo života proveo u tuđoj zemlji. U mislima i brigama za porobljenu Poljsku nije se odvajao od klavira i narodnog melosa jer je na taj način bio bliži zavičaju. U njegovim delima preovlađuje melodika koja preovlađuje na snažnim, zvučnim harmonijama. Raspevanost, jednostavnost i izražajnost u prikazivanju muzičkih ideja stvorili su veliku popularnost Šopenu, čija je muzika osvojila slušaoce širom sveta.

 

Inventivan umetnik i improvizator, svoje kompozicije združio je sa kitnjastom ornamentikom kojom još više ulepšava inače bogatu melodiku. Ova čudna ornamentika je autentična, šopenovska, ona se do tada nije čula. Sve kompozicije, pod prstima autora zvučale su toplo, strasno i poetično - zato je i nazvan  >>pesnik klavira<<.

"/> FREDERIK ŠOPEN
22. 2. 2006.| Muzički program

Sreda 22. 2. u 20:00

Velika sala

FREDERIK ŠOPEN

Pesnik klavira

 

Učestvuje: prof. Milorad Feodorović - klavir

 

Slušajući Šopenovu muziku nikad ne bismo pomislili da je to čovek koji je veoma rano počeo da se bori sa tuberkulozom i koji je veći deo života proveo u tuđoj zemlji. U mislima i brigama za porobljenu Poljsku nije se odvajao od klavira i narodnog melosa jer je na taj način bio bliži zavičaju. U njegovim delima preovlađuje melodika koja preovlađuje na snažnim, zvučnim harmonijama. Raspevanost, jednostavnost i izražajnost u prikazivanju muzičkih ideja stvorili su veliku popularnost Šopenu, čija je muzika osvojila slušaoce širom sveta.

 

Inventivan umetnik i improvizator, svoje kompozicije združio je sa kitnjastom ornamentikom kojom još više ulepšava inače bogatu melodiku. Ova čudna ornamentika je autentična, šopenovska, ona se do tada nije čula. Sve kompozicije, pod prstima autora zvučale su toplo, strasno i poetično - zato je i nazvan  >>pesnik klavira<<.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/02/06