KARIUS AND BAKTUS, 15 min, 1955.

LITTLE FRICK AND THE FIDDLE, 19 min, 1952.

A DOG’S LIFE, 15 min, 1958.

TIM AND TEDDY, 9 min, 1949.

 

"/> IVO KAPRINO - velikan norveške lutka animacije
6. 10. 2012.| Akademski filmski centar

BALKANIMA 2012

Subota 6. 10. u 18:00

Mala sala

IVO KAPRINO - velikan norveške lutka animacije

 

Program predstavlja Rune Erikson

 

KARIUS AND BAKTUS, 15 min, 1955.

LITTLE FRICK AND THE FIDDLE, 19 min, 1952.

A DOG’S LIFE, 15 min, 1958.

TIM AND TEDDY, 9 min, 1949.Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/10/12