IZNUTRA I IZVANA / Inside and Outside, 2 min,1978.

PERPETUO, 3 min, 1979. (srebrna medalja festivala u Beogradu 1979)

RIBLJE OKO / Fish eye, 10 min, 1980. (apsolutni pobjednik - Grand Prix u Beogradu i nagrada Milton Manaki - najbolji film publike na istom festivalu 1980)

NEBODER / Skycraper, 10 min, 1981.

TAMO / There, 10 min, 1985.

LICE STRAHA / The face of fear, 6 min, 1986.

KOD KUĆE JE NAJBOLJE / The best is at home, 8 min, 1988. (zlatna medalja Beograda 1988)

OKRENUT ĆE VJETAR / Wind will turn, 4 min, 1990.

I LOVE YOU TOO ..., 1 min, 1991.

MISS LINK, 12 min, 2000.

U SUSJEDSTVU GRADA / In the city neighbourhood, 8 min, 2006.

 

"/> Predstavljanje autora-člana žirija - Joško Marušić
4. 10. 2012.| Akademski filmski centar

BALKANIMA 2012

Četvrtak 4. 10. u 18:00

Mala sala

 

Predstavljanje autora-člana žirija - Joško Marušić

 

IZNUTRA I IZVANA / Inside and Outside, 2 min,1978.

PERPETUO, 3 min, 1979. (srebrna medalja festivala u Beogradu 1979)

RIBLJE OKO / Fish eye, 10 min, 1980. (apsolutni pobjednik - Grand Prix u Beogradu i nagrada Milton Manaki - najbolji film publike na istom festivalu 1980)

NEBODER / Skycraper, 10 min, 1981.

TAMO / There, 10 min, 1985.

LICE STRAHA / The face of fear, 6 min, 1986.

KOD KUĆE JE NAJBOLJE / The best is at home, 8 min, 1988. (zlatna medalja Beograda 1988)

OKRENUT ĆE VJETAR / Wind will turn, 4 min, 1990.

I LOVE YOU TOO ..., 1 min, 1991.

MISS LINK, 12 min, 2000.

U SUSJEDSTVU GRADA / In the city neighbourhood, 8 min, 2006.
Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/10/12; A/10/12