Akademski filmski centar

LE PING PONG D'AMOUR

Filmski serijal berlinske umetničke grupe TeamPingPong

Predstavlja Teodora Tabački (uz projekciju pojedinih epizoda)

Četvrtak, 25. 4. u 20:00, Klub Magistrala

 

Doku-fikcionalna serija "le pingpong d'amour" nastala izmađu 1997. i 2007. predstavlja satirički esej o stvaralačkom radu u grupama. Formalno osciluje između umetničkog eksperimenta,, nouvelle vague kina i sapunske opere.

"/> LE PING PONG D'AMOUR
25. 4. 2013.| Akademski filmski centar

Akademski filmski centar

LE PING PONG D'AMOUR

Filmski serijal berlinske umetničke grupe TeamPingPong

Predstavlja Teodora Tabački (uz projekciju pojedinih epizoda)

Četvrtak, 25. 4. u 20:00, Klub Magistrala

 

Doku-fikcionalna serija "le pingpong d'amour" nastala izmađu 1997. i 2007. predstavlja satirički esej o stvaralačkom radu u grupama. Formalno osciluje između umetničkog eksperimenta,, nouvelle vague kina i sapunske opere. Svih 15 epizoda (oko 7 sati materijala) je proizvedeno u procesu kolektivne improvizacije. U svim ulogama - ispred i iza kamere - pojavljuju se članovi grupe TeamPingPong. Prvi deo serijala bavi se individualnom i grupnom egzistencijom kao momentima kapitalističke krize, drugi ideološkim aparatima države i kulturnom politikom u vreme neoliberalne privatizacije javne sfere, a treća (post)kolonijalnim svetom i mogućnostima njegovog dokumentarističkog zahvatanja., web: http://www.teampingpong.org/Vrste materijala u arhivi: Fotografija

Signature: Ft/04/13