19. 4. 2013.| Likovni program

ANA MARKOVIĆ, TAČKE GLEDIŠTA

Galerija

Od 19. do 30. 4.

 

„Ctreži iz ove serije su rezultat mog višegodišnjeg zanimanja za organske forme i čovekovu unutrašnjost. Priroda, naizgled kompleksna i ponekad zbunjujuća, može se svesti na jednu jedinicu građe. U svom radu pokušavam da na instinktivnom nivou dešifrujem te jedinice građe i prevedem ih u likovni jezik koristeći različite crtačke vrednosti. Bitan aspekt mog rada je proces izrade crteža koji se odvija na meditiativan, gotovo opsesivan način. Ponavljajući ove elemente pokušavam da stvorim forme koje će težiti skladu koji nalazimo u prirodi.“

Ana Marković

                                                                                              

Ana Marković je student master studija slikartsva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dobitnica je nagrade XVI Bijenala studentskog crteža Srbije, koja se sastoji u organizovanju samostalne izložbe nagrađenom autoru u Galeriji Doma kulture Studentski grad. Trenutno boravi u Beču kao student na razmeni na Univerzitetu za primenjenu umetnost u klasi profesorke Johanne Kandl.

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija