ALTERNATIVNI BIOSKOP

 

21-22.9.2007.

Mala sala u 20.30

MLADI AUTORI EVROPE

 

Uvodna reč: Petra Mitrić, selektor

"/> MLADI AUTORI EVROPE
21. 9. 2007.| Filmski program

ALTERNATIVNI BIOSKOP

 

21-22.9.2007.

Mala sala u 20.30

MLADI AUTORI EVROPE

Retrospektiva filmova iz

programa Mladi autori Evrope

Međunarodnog Festivala na

Paliću prilika je za predstavljanje

svežih tendencija na evropskoj

filmskoj sceni, ali i za suočavanje

sa nekim mračnim

istinama predstavljenih kroz

prizmu autora čije nepristajanje na

postojeći poredak je izraženo kroz

umetničko delovanje. Ovogodišnji

program je dobrim delom posvećen

slobodama umetničkog izražavanja

i ljudskim slobodama uopšte kroz

tačku susreta generacija.

 

Uvodna reč: Petra Mitrić, selektorVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/09/07 A/09/07