29. 5. 2007.| Likovni program

Utorak 29. 5. u 19:00

Mala sala

Tribina:

POČECI MODERNE KARIKATURE

 

Karikatura se javlja u doba renesanse kada su se uobličile njene

estetske norme koje će ostati prihvaćene do današnjih dana...

Predavanje analizira početke moderne karikature, njen društveni

i umetnički razvoj, odnosno istorijske i sociološke prilike u kojima

je nastala...Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/05/07 Ft/05/07