DRUŠTVENA ISTORIJA BRAZILA IZ MUZIČKE PERSPEKTIVE ILI - KAKO JE MUZIKA OBLIKOVALA BRAZILSTVO

MUZIKA FAVELA

 

Autor i voditelj: Predrag Dragosavac

 

Uprkos značajnoj ekonomsko-socijalnoj transformaciji u poslednjih desetak godina, Brazil je i dalje zemlja ekstremne klasno-socijalne nejednakosti, a favele su paradigma te realnosti ... Na ovom predavanju će biti reči o tome šta je danas muzika favela i koliko ta muzika može da utiče na socijalnu emancipaciju i društvenu mobilnost.

 

Film: Favela Rising i / ili Favela on Blast

 

U Brazilu je muzika mnogo više od puke zabave. Različiti muzički stilovi, s jedne strane, predstavljaju različite vizije brazilskog identiteta. S druge strane, političari su neretko muziku koristili kao sredstvo za stvaranje čvršće kohezije u ogromnoj i, u svakom pogledu, razuđenoj zemlji.

Polazeći od stanovišta, koje je slikovito definisala Jouse (prva Brazilka koja nije bila samo interpretatorka, već i autorka svojih pesama), da za razumevanje brazilske istorije nije neophodno čitati debele knjige, već da je za to dovoljno samo dobro oslušnuti muziku, ideja projekta je da kroz seriju predavanja i filmskih projekcija predstavi različite periode u istoriji Brazila (prvenstveno od ukidanja ropstva 1888. godine do danas).

"/> DRUŠTVENA ISTORIJA BRAZILA IZ MUZIČKE PERSPEKTIVE ILI - KAKO JE MUZIKA OBLIKOVALA BRAZILSTVO / MUZIKA FAVELA
24. 5. 2011.| Muzički program

Utorak 24.5. u 20:00

Mala sala

Ciklus muzičkih tribina

DRUŠTVENA ISTORIJA BRAZILA IZ MUZIČKE PERSPEKTIVE ILI - KAKO JE MUZIKA OBLIKOVALA BRAZILSTVO

MUZIKA FAVELA

 

Autor i voditelj: Predrag Dragosavac

 

Uprkos značajnoj ekonomsko-socijalnoj transformaciji u poslednjih desetak godina, Brazil je i dalje zemlja ekstremne klasno-socijalne nejednakosti, a favele su paradigma te realnosti ... Na ovom predavanju će biti reči o tome šta je danas muzika favela i koliko ta muzika može da utiče na socijalnu emancipaciju i društvenu mobilnost.

 

Film: Favela Rising i / ili Favela on Blast

 

U Brazilu je muzika mnogo više od puke zabave. Različiti muzički stilovi, s jedne strane, predstavljaju različite vizije brazilskog identiteta. S druge strane, političari su neretko muziku koristili kao sredstvo za stvaranje čvršće kohezije u ogromnoj i, u svakom pogledu, razuđenoj zemlji.

Polazeći od stanovišta, koje je slikovito definisala Jouse (prva Brazilka koja nije bila samo interpretatorka, već i autorka svojih pesama), da za razumevanje brazilske istorije nije neophodno čitati debele knjige, već da je za to dovoljno samo dobro oslušnuti muziku, ideja projekta je da kroz seriju predavanja i filmskih projekcija predstavi različite periode u istoriji Brazila (prvenstveno od ukidanja ropstva 1888. godine do danas).Vrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/03-05/11