NOVI TOKOVI I STRUKTURA SAVREMENOG IRANSKOG DOKUMENTARNOG FILMA

Predavanja sa projekcijama

 

Autor: Sudabe Babagap

 

Rođena je 1971. u Iranu. Emigrirala je iz južnog dela zemlje, posle rata sa Irakom. Diplomirala je na polju filmske režije, a bila je takođe i asistent režije, scenarista i istraživač na različitim filmovima. Pored filma, bavi se i poezijom i slikarstvom, a njeni radovi objavljeni su u Izabranim delima Iranskih pesnika i slikara.

Takođe, održala je i nekoliko predavanja o Poetičnom dokumentarnom filmu i Iranskom dokumentarnom filmu u Francuskom kulturnom centru u Istanbulu, i Bilgi univerzitetu kao i na FDU u Beogradu 2004. Bila je i jedan od menadžera Prve iranske ženske dokumentarne nedelje na univerzitetu u Teheranu.

 

Njena predavanja će biti fokusirana ka istraživanjima i pokušajima iznalaženja novog senzibiliteta iranskih autora u poslednjih 10 - 15 godina. U četvorodnevnom ciklusu biće prikazana neka od ostvarenja najznačajnijih autora dokumentarnog žanra: Farshad Feresteh Hekmat-a, Mostafe R. Karimi-ja i Farhad Varahram-a, Ord Atarpur-a, Kaveh Bahrami Mogadam-a, kao i film Nojeva Barka, kojim je predavač Sudabe Babagap osvojila Gran Pri na 51. Beogradskom međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkog filma.

Predavanje će biti tematski podeljeno u četiri celine.

Predavanja se održavaju na engleskom jeziku.

"/> Novi tokovi i struktura savremenog iranskog dokumentarnog filma
12. 5. 2005.| Filmski program

12 - 15. 5. u 20:30

Mala sala

NOVI TOKOVI I STRUKTURA SAVREMENOG IRANSKOG DOKUMENTARNOG FILMA

Predavanja sa projekcijama

 

Autor: Sudabe Babagap

 

Rođena je 1971. u Iranu. Emigrirala je iz južnog dela zemlje, posle rata sa Irakom. Diplomirala je na polju filmske režije, a bila je takođe i asistent režije, scenarista i istraživač na različitim filmovima. Pored filma, bavi se i poezijom i slikarstvom, a njeni radovi objavljeni su u Izabranim delima Iranskih pesnika i slikara.

Takođe, održala je i nekoliko predavanja o Poetičnom dokumentarnom filmu i Iranskom dokumentarnom filmu u Francuskom kulturnom centru u Istanbulu, i Bilgi univerzitetu kao i na FDU u Beogradu 2004. Bila je i jedan od menadžera Prve iranske ženske dokumentarne nedelje na univerzitetu u Teheranu.

 

Njena predavanja će biti fokusirana ka istraživanjima i pokušajima iznalaženja novog senzibiliteta iranskih autora u poslednjih 10 - 15 godina. U četvorodnevnom ciklusu biće prikazana neka od ostvarenja najznačajnijih autora dokumentarnog žanra: Farshad Feresteh Hekmat-a, Mostafe R. Karimi-ja i Farhad Varahram-a, Ord Atarpur-a, Kaveh Bahrami Mogadam-a, kao i film Nojeva Barka, kojim je predavač Sudabe Babagap osvojila Gran Pri na 51. Beogradskom međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkog filma.

Predavanje će biti tematski podeljeno u četiri celine.

Predavanja se održavaju na engleskom jeziku.Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/05/05, A/4-6/05