26. 11. 2012.| Forum

 

Ponedeljak 26. 11. u 19:00, Mala sala

Politikološke teme

DEMOKRATIJA NA ZALASKU

Autoritarno totalitarna pretnja

Predstavljanje knjige Zorana Vidojevića

Učestvuju: Ljubiša Mitrović, Slobodan Komazec i autor

 

Ova studija Zorana Vidojevića spada u red zrelih sinteza širih teorijskih saznanja i opservacija, s jedne, i relevantnih empirijskih istraživanja, kao i uvida i nalaza, s druge strane. Impresivno deluju napori i uspesi autora da situira stanje u pojedinim zemljama, posebno u Srbiji, u opšti kontekst neoliberalizma i globalizacije. Posebnu pažnju zaslužuje osvrt autora na sve češće povezivanje profita i nasilja kao osnov neoliberalizma i neoliberalne globalizacije. U takvim uslovima najviše strada socijalna pravda. Kad je reč o Srbiji, autor ističe da je na delu regresivni kapitalizam gazdaškog tipa.

Vučina VasovićVrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: A/11/12; Ft/11/12