FESTIVAL ITALIJANSKOG FILMA

U saradnji sa italijanskim kulturnim centrom

 

Detaljan program će biti naknadno objavljen

"/> Festival italijanskog filma
26. 11. 2006.| Filmski program

26 - 30.11. u 18:30 i 20:30

Mala sala

FESTIVAL ITALIJANSKOG FILMA

U saradnji sa italijanskim kulturnim centrom

 

Detaljan program će biti naknadno objavljenVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/06-12/06