Predavanje: MEDIA MAKING - WORLD MAKING Beatris Kobou

(Beatrice Aleksandra Frederica Kobow)

 

Predavač: Beatris Kobou

 

Teorwtičarka filma Beatris Kobou, član žirija Festivala novog filma i videa ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2004, u okviru kursa Media Making - World Making održaće na ovu temu predavanje iz istorije i teorije filma ilustrovano projekcijama relevantnih primera.

"/> Predavanje: MEDIA MAKING - WORLD MAKING Beatris Kobou
6. 6. 2006.| Akademski filmski centar

Utorak 6.6. u 19:00

Mala sala

Predavanje: MEDIA MAKING - WORLD MAKING Beatris Kobou

(Beatrice Aleksandra Frederica Kobow)

 

Predavač: Beatris Kobou

 

Teoretičarka filma Beatris Kobou, član žirija Festivala novog filma i videa ALTERNATIVE FILM/VIDEO 2004, u okviru kursa Media Making - World Making održaće na ovu temu predavanje iz istorije i teorije filma ilustrovano projekcijama relevantnih primera.

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/06/06, A/06-12/06, Pl/AFC/06/06