Popularna nauka

KALENDAR KROZ ISTORIJU

 

Govori: Drago Dragović

 

Mnogi činioci utiču na tačno određenje dana, meseci i godina. Reč je o istorijskim korenima kalendara, koji je vaspostavio rimski imperator Gaj Julije Cezar, po kome je nazvan julijanskim kalendarom. Julijanski kalendar je reformisan u XVI veku, kada je nastao Gregorijanski kalendar.

"/> Kalendar kroz istoriju
6. 2. 2006.| Forum

Ponedeljak 6.2. u 19:00

Mala sala

Popularna nauka

KALENDAR KROZ ISTORIJU

 

Govori: Drago Dragović

 

Mnogi činioci utiču na tačno određenje dana, meseci i godina. Reč je o istorijskim korenima kalendara, koji je vaspostavio rimski imperator Gaj Julije Cezar, po kome je nazvan julijanskim kalendarom. Julijanski kalendar je reformisan u XVI veku, kada je nastao Gregorijanski kalendar.Vrste materijala u arhivi: Fotografija, Plakat Audio snimak

Signature: Ft/02/06; A/01-02/06; Pl/Fo/02/06