Takmičarski program: REGION 46° N 52', 23°01'E / 40° S 51', 13°22' W - KONCERT ZA MIR

Sreda 15. jun, Mala sala, 19:30

r. Vladimir Paunović, 2021, 12’

Prvi antiratni koncert u bivšoj Jugoslaviji pod nazivom Koncert za mir, održan je u Kragujevcu u avgustu 1991.

Top