Biblioteka

RADNO VREME BIBLIOTEKE SA ČITAONICAMA OD 04.06. 2020:

PONEDELJAK - PETAK: 10 - 22h

SUBOTA I NEDELJA: 10 - 18h

UČLANJIVANJE JE MOGUĆE SVAKOG DANA.

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO DONETI NA UVID: LIČNU KARTU,  INDEKS, PASOŠ (ZA STRANE DRŽAVLJANE)

Maksimalan broj korisnika koji istovremeno borave u sve  4 čitaonice može biti  90 (oko 20+ po čitaonici). 
Članovi prilikom ulaska u Biblioteku moraju imati maske i rukavice koje su dužni sami da obezbede.
Obavezna je dezinfekcija ruku/rukavica dezinfekcionim sredstvom pri ulasku u zgradu.


Kako bi se izbeglo čekanje i zadržavanje, poručivanje građe je moguće isključivo putem mejla biblioteka@dksg.rs i to najkasnije do 12 h prethodnog dana. U zahtevu za pozajmicu građe navedite: svoje ime i prezime, broj članske karte, naslov i autora publikacije, obavezno signaturu. Vraćene knjige se mogu izdati drugom korisniku po isteku minimum 24 sata od prethodnog korišćenja.

 

KONTAKT TELEFON:
+381112691442 lok. 400

ELEKTRONSKA POŠTA:
biblioteka@dksg.rs

 

Top