„Екологија“ на периферији Европе : стварање еколошког покрета у Србији / Јелисавета Петровић

„Екологија“ на периферији Европе : стварање еколошког покрета у Србији / Јелисавета Петровић – Београд : Универзитет, Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, 2020.

 

„Тек од пре неколико година еколошки активизам у Србији почиње да добија свој аутохтони израз. То се манифестује, с једне стране, у форми самониклих еколошких протеста и иницијатива локалног карактера,  а с друге стране кроз практиковање еколошких животних стилова. Ова књига, која је проистекла из докторске дисертације „Могућности настанка и развоја еколошког покрета у Србији у контексту постсоцијалистичке трансформације“ (2015) и истраживања која су потом уследила,  говори о путу који је еколошко цивилно друштво у Србији прешло у протеклих двадесет година.“ (преузето из Увода)

Top