ВОДИЧ ЗА ЦИТИРАЊЕ

Петак, 1. мај

 

 

Водич за цитирање олакшава и пружа неопходне информације студентима о обавези и начинима  правилног коришћења и навођења литературе и других интелектуалних извора које су користили у свом раду. Приказани су најчешћи стилови цитирања - APA, MLA, CSE, Чикаго, као и цитатни менаџери (на примеру Зотера).

Када прочитате овај водич разумећете:

1.            шта значи цитирати

2.            зашто је важно наводити изворе

3.            када је потребно наводити изворе.

 

Top