СРПСКА ПЕРИОДИКА

15 - 30. септембар

Аутор: Вишња Благојевић           

                                                        

Први број Новина србских изашао је 1834. године у Крагујевцу под уредништвом Димитрија Давидовића, једног од најобразованијих људи тог времена. Од 1935. Новине србске излазиле су у Београду, а у одређеним периодима у Нишу и на Крфу, све до 15. фебруара 1919. године када је изашао последњи број. Биле су прво српско службено гласило, али су обрађивале и теме из области политике, економије, културе и друштвених дешавања у Краљевини Србији. На изложби ће бити представљена српска периодика коју Библиотека ДКСГ има у свом фонду уз кратак осврт на њену историју и развој.

Top