ЛИКОВНА ГРУПА ЗВОНО

26. 10 - 12. 11. 1982. Galerija   likovna grupa ZVONO slike, skulpture, grafike, crteži   Učestvovali: Biljana Gavranović, Aleksandar Bukvić, Narcis Kantardžić, Sadko Hadžihasanović, Sead Čizmić…

Слике и цртежи

Četvrtak, 14.10 u 18.30, Galerija-foaje otvaranje izložbe   DOBRIVOJE RAJIĆ slike i crteži (Diplomac, Novi Sad)…

ПАЛ ДЕЧОВ

5 - 14. 10. 1982. Galerija   PAL DEČOV crteži   Od prvih pokušaja da iznađe svoj univerzalni likovni simbol Prostora (predstava njive, polja) preko brojnog, radoznalog variranja u odnosu sa telom…

АНКА БУРИЋ, МИЛКА ПЕНИЋ, РАНКА ЛУЧИЋ ЈАНКОВИЋ

Galerija  14 - 28. 9. 1982.   ANKA BURIĆ MILKA PENIĆ RANKA LUČIČ JANKOVIĆ Grafike  …

ДОБРИВОЈЕ РАЈИЋ

14 - 26. 9. 1982. Galerija   DOBRIVOJE RAJIĆ slike i crteži…

ДИПЛОМА ' 82

16 - 25. 6. 1982. Galerija   DIPLOMA ' 82   izložba radova studenata pete godine fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu…

ЉУБОМИР ВУЧИНИЋ

31. 5 - 11. 6. 1982. Galerija   LJUBOMIR VUČINIĆ crteži   Može se reći da je jedinstvenom orijentacijom i dosledno shvaćenim karakterom rada prožeta aktivnost Ljubomira Vučinića, kako u grafici, koju je…

Балкан и велике силе - Милан Скакун

''Balkan i velike sile'' o knjizi govorili: Smilja Avramov, Milenko Kreća, Milan Skakun ...…

ЗАЈЕДНО ' 82

Galerija 11 - 27. 5. 1982.   ZAJEDNO ' 82 izložba   Izložba "ZAJEDNO ' 82 " je jedan od rezultata inicijative studenata likovne i muzičke akademije, Arhitektonskog i Filozofskog fakulteta iz Sarajeva,…

Top