ПОЗНАТИ ШУМ - Дуња Трутин

15 - 26. октобар, Галерија
Отварање: уторак, 15. октобар, 19.00
ПОЗНАТИ ШУМ
Дуња Трутин

Изложба Познати шум представља део докторског уметничког пројекта Дуње Трутин и чини је неколико елемената, инсталација и видео пројекција од којих сваки одражава један апстраховани сегмент разговора. Ови елементи заједно, као специфичан систем визуелних и аудио знакова, дају „жамор“, комплексни сплет речи, покрета, размењених информација и сећања, материјал који је тешко систематизовати, али у којима постоје одређени обрасци понашања. У потрази за структуром међуљудских односа, појединац који аналитички посматра своје окружење мора да ослободи разговор сувишних информација, да га претвори у неми знак, замрзнуту слику, тихи покрет.

Дуња Трутин завршила је мастер студије вајарства 2015. године на Факултету ликовних уметности, у класи професора Мрђана Бајића. Тренутно је на докторским студијама вајарства на истом факултету. Излагала је више пута самостално и групно, како на националним, тако и на међународним изложбама.

 

Top