ПОСТНИНОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ - Владимир Копицл, Бошко Томашевић и Давид Албахари

Прве вечери књижевног фестивала Постниновске чаролије предастављамо романе ШПАНСКА ЧИЗМА Владимира Копицла, ПРЕДЕО КРОЗ КОЈИ СЕ ПРОБИЈАМ Бошка Томашевића и ПОГОВОР Давида Албахарија

Фестивал писаца ПОСТНИНОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 17 – 21. jануар 
/ 19.00 -21.00 / Магистрала „Драган Ве Игњатовић“ / Live  - Instagram, Facebook ДКСГ


ПОНЕДЕЉАК 17. јануар

19.00 Владимир Kопицл – ШПАНСKА ЧИЗМА (Лагуна) 
Саговорница Владислава Гордић Петковић

Рођен 1949, завршио књижевност, oбјавио 17 књига поезије, 3 књиге есеја и роман „Пурпурна декада“, приредио и превео више зборника и антологија, живи у Новом Саду.

„После оставинске расправе о наслеђу историје битника и хипика, овом роману припала је магична крпа сећања, из које врцају радост, духовитост и благост."
Владислава Гордић Петковић

19.30 Бошко Томашевић – ПРЕДЕО KРОЗ KОЈИ СЕ ПРОБИЈАМ (приповест-археологија) (Пресинг) /укључење из Беча/ 
Саговорница Ана Стишовић Миловановић

Рођен 1947. у Бечеју, докторирао Општу књижевност, био професор и научни истраживач на универзитетима у Нансију, Фрајбургу, Бечу, Ерлангену, Берлину, Ахену и Инзбруку, члан: Европске академије наука, уметности и књижевности, француског и аустријског ПЕН-а, Француског друштва писаца и Аустријског савеза писаца, објавио преко 70 књига поезије, прозе и научних студија, живи у Бечу.

Ова проза не “прича”, јер према веровању овог аутора, прича (интрига) је превазиђено средство романа (...) пре пустоловина писања, него писање (приповедање) пустоловине, а у славу „новог романа“ („le roman nouveau“) на српским просторима ретко коришћеног проседеа.

20.00  Давид Албахари – ПОГОВОР (Чаробна књига) 
Говоре Владимир Гвозден и Никола Петаковић

Рођен 1948. у Пећи, објавио 13 књига прича, 14 романа, 5 књига есеја, добио Андрићеву награду, као и Нинову за „Мамац“1996,  превео велики број америчких, британских, аустралијских и канадских писаца.

Својим новим романом враћа се на старе стилске форме, а враћа се и непоуздани приповедач, тај самозатајни јунак његових најбољих књига. У неуобичајеном наративу, аутор нас води мистериозним и компликованим путевима афричко-европских односа, лавиринтом несталних и неравноправних веза између два судбински изукрштана континента.
 

Top