ПОСТНИНОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ - Нина Савчић, Ото Хорват и Предраг Црнковић

Друге вечери књижевног фестивала "Постниновске чаролије" представљамо романе У ЛАНЦИМА Нине Савчић, НОЋНА ПРОЈЕКЦИЈА Ота Хорвата и ЧУВАРИ ЈАВНОГ МЊЕЊА Предрага Црнковића

УТОРАК 18. јануар

19.00 
Нина Савчић – У ЛАНЦИМА
(Архипелаг)
Саговорница Марија Ненезић

Рођена 1970. у Београду, дипломирала Српски језик и књижевност и Унутрашњу архитектуру, магистрирала Теорију уметности и медија, за роман „Власник свега нашег“ добила награду „Исидора Секулић“, колумнисткиња дневног листа „Данас“, пише радио-драме за децу, сарадница „Нове економије“.

Јунак романа је писац говора у министарству, који одлучи да се бави додатним послом – писањем посмртних говора и телеграма, што га доводи у везу с дневником који ће му расветлити породичну трауму, историју његове мајке и спиралу видљивог и невидљивог насиља у обичној свакодневици. 

19.30 
Ото Хорват - НОЋНА ПРОЈЕKЦИЈА
(Академска књига) / укључење из Фиренце/
Саговорница Тамара Крстић

Рођен 1967. у Новом Саду, песник, приповедач и романописац, студирао  у Новом Саду, Ерлангену и Берлину, дипломирао Германистику и компаратистику у Нинбергу, на српски преводи поезију с мађарског, немачког и италијанског језика, живи у Фиренци.

Реконструкција живота у граду се претвара у причање о пореклу, породици, судбини и удесу појединих актера пред историјским задатостима, у породичну генеалогију, у тегобну сторију одрастања, у социолошки и историјски водич наслућивања Новог Сада.
(парафраза текста Фрање Петриновића)

20.00 
Предраг Црнковић - ЧУВАРИ ЈАВНОГ МЊЕЊ
А (Пресинг) 
Саговорник Мирољуб Стојановић

Рођен 1967. у Београду, писац и преводилац (с данског, шведског, норвешког и енглеског), с романом Увод у српску књижевност са јужнословенским књижевностима био у ширим изборима за Нинову и регионалну награду „Меша Селимовић“, уређује едицију превода са скандинавских језика Северно светло у „Пресингу“.

Роман прати епизоде из живота београдских новинара, који се окупљају у централним градским кафанама, после 5. октобра. Главни јунак, колумниста великог листа, после контакта с агентом државне безбедности уверен је да је власт увидела његове вредности и умишља да обавља патриотске послове за државу. 
 

Top