ПАНОРАМА, ПИЈАВИЦЕ: Петак 18, субота 19, недеља 20. октобар; Мала сала у 18 и 20:00


Писац Петар Мирић, у време велике друштвене и политичке кризе у Србији представља ставове који стварају конфликте са водећим политичким режимом. 
Блиски сусрет са Државном службом за безбедност претвара му живот у параноју и потрагом за истином. Сценарио за филм је инспирисан прозом Давида Албахарија.

Top