„Остајте овде“

Понедељак, 23. мај

19.00, Мала сала

Миграције високообразованог становништва, које су под најјачим утицајем економских и других чиниоца на тржишту радне снаге, представљају изазов за истраживаче и посебан демографски феномен који је најтеже предвидети и измерити. Без обзира да ли је исељавање мотивисано економским, политичким, образовним или другим разлозима, оно увек представља губитак људских ресурса, а последњих деценија и изразити губитак интелектуалног потенцијала државе.

Одлазак на тзв. привремени рад у иностранство за највећи број становника Србије значи одлазак заувек. Србија је водећа земља у региону по исељавању младог становништва.

Зашто сваки трећи студент жели да заувек напусти Србију и живот гради у некој од развијених европских земаља или у Америци? Ко је одговоран зато што се више од 50% студената који оду на неки од студентских програма у иностранство не врати у Србију? Постоје ли начини да држава ово спречи и зашто се последње две деценије не предузимају никакве мере које би интелектуалну елиту задржале у Србији?

Позивамо вас да дођете да на ова и слична питања одговарамо и решење тражимо са онима који су отишли из Србије „трбухом за крухом“, онима који тек планирају да оду али и онима који су одлучили да остану.

 

Top