MAKING OFF – Иван Петровић

11 - 31. децембар, Галерија
Отварање: среда, 11. децембар, 19.00
MAKING OFF – Иван Петровић
фотографије и филмови

Making off је назив изложбе која обједињује фотографије и видео записе из два периода Петровићевог рада. Колор и црно-беле фотографије настале почетком 2000-их и фотографије и видео снимке који датирају од 2014. до данас, међусобно повезује околност да настају у непосредном ауторовом окружењу где се приватни амбијент прожима са догађајима од јавног карактера и значаја. 

Иван Петровић (Крушевац, 1973) је дипломирао на Академији уметности „Браћа Карић“ у Београду 2002. године на одсеку фотографије. Уметничка пракса Ивана Петровића проистиче из вишезначног истраживања фотографског медија и заснована је узајамним односима документаризма, апропријације и ревалоризације. Тематска интересовања усмерена су му ка питањима историје, наслеђа и дисконтинуитета, идентитета и личне историје појединца, као и позиције коју медиј фотографије заузима услед измењених културних, друштвено-политичких или техничко-технолошких парадигми. Поред фотографије, која представља основну област његовог деловања и рада, бави се документарним и експерименталним филмом.

Кооснивач је и коуредник „Центра за фотографију“, уредник је „Фото-форума“ (2010--2011) и аутор и приређивач књиге „Фото-форум, разговори о фотографији“ (2016). У оквиру рада „Центра за фотографију“, иницијатор је и аутор одређеног броја изложби, организатор је стручног скупа  „Фотографске збирке и колекције“ (2012) и стручног скупа „Актуелизација фотографског наслеђа у савременој култури и уметности“ поводом 200 година од рођења Анастаса Јовановића (2017). Добитник је награде „Димитрије Башичевић Мангелос“ за 2008. годину и стипендије КултурКонтакт у Бечу 2004.
www.ivanpetrovic.net 

Изложба се одржава у оквиру Фестивала Алтернативе Филм/Видео

Top