КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ БУДУЋНОСТ КУЛТУРЕ УКОЛИКО ОНЛАЈН ТРЕНД ЊЕНОГ ПЛАСМАНА ПОСТАНЕ СВАКОДНЕВИЦА?

Субота, 12. септембар

Како ће изгледати будућност културе уколико онлајн тренд њеног пласмана постане свакодневица?

Када има културе нико је не примећује, а када ње нема – примећују сви.

Криза изазвана пандемијом Корона вируса зауставила је многобројне догађаје у култури, приморала установе и организације да преместе програме у виртуелно окружење и практично спречила мобилност актера културне и уметничке сцене.

Већина установа у Србији (једнако попут оних у иностранству) реаговала је на новонасталу ситуацију и храбро ушла у виртуелни свет, у жељи да својој публици, али и широј јавности, квалитетне садржаје.

Како ће се на класичну репрезентацију културних садржаја одразити њен улазак у виртуелни простор? Колико је култура спремна на те промене? Ко су конзументи овако пласираних културних садржаја и да ли пуштање културе у дигитални простор отвара могућност да редовни конзументи културних садржаја постану и они који нису били посетиоци културних институција? Ако поставимо хипотезу да ће се временом променити простор презентације културе, начин њеног пласирања и рецепција публике, како ће опстати уметници, културни радници и институције културе?

 

Top