ИЗВОРИ И УЗРОЦИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4 - 25. јун, Хол Библиотеке

Припремиле: Марина Марковић, мастер екологије и Снежана Марковић, књижничар

Светски дан заштите животне средине обележава се 5. јуна када се, кроз разне активности и кампање, скреће пажња јавности на еколошке проблеме и значај очувања животне средине. Чувајући природу чувамо себе. Упознајте се са главним загађивачима и начинима заштите животне средине, а уз избор књига из нашег фонда продубите своје знање из ове области.

 

Top