ИДЕНТИТЕТ ПРОФЕСИЈЕ – КОЛИКО НАС ОДРЕЂУЈЕ ОНО ЧИМЕ СЕ БАВИМО?

Понедељак, 19. април

19.00, Амфитеатар

Идентитет је динамичка, променљива категорија, а његово основно значење је истоветност, јединственост. Он је конфронтирајућа категорија, стоји наспрам а поред другог, те се поставља питање колико на идентитет појединца утиче професија којом се бави. Већина професија има сопствени систем вредности и кодекс понашања које током школовања развијају и усвајају будући лекари, пилоти, професори, правници.

Да ли и колико овако формиран идентитет утиче на културне потребе и животне стилове људи?

Top