CUADRICULA - отварање урбаног мобилијара уметничке групе Полиморф

Петак, 18. септембар

CUADRICULA -  отварање урбаног мобилијара уметничке групе Полиморф

 

Инсталација CUADRICULA представља урбани мобилијар који има за циљ да својом естетиком и амбијенталном расветом оплемени неискоришћену површину у дворишту Дома културе ’’Студентски град’’, а својом функционалношћу служи као место за одмор или окупљања и угости разне музичке и културне догађаје.

Полиморф је колектив основан 2013. године на Новом Београду, који делује у областима индустријског и графичког дизајна, скулптуре, уметничке инсталације, стрит-арта и сценографије. Фокусирајући се на урбане интервенције стварањем друштвено и еколошки одговорних уметничких дела, инсталација и производа. Полиморф настоји да креира уметност кроз форму фестивалског односно излагачког домена, уличног уметничког израза и комерцијалног примењеног аспекта. Надаље, колектив Полиморф тежи ка томе да ствара пројекте којима ће подстицати мобилност уметника, заједнички рад уметника и неуметника, популаризацију уметности, омогућавање услова за стварање нових уметничких дела, као и имплементацију уметности на јавним или неискоришћеним површинама и фасадама.

Полиморф чине: Никола Рајаковић и Марко Оршолић. Никола Рајковић (1990) дипломирао на Београдској политехници на смеру Дизајн индустријских производа. Уличном уметношћу се активно бавио 10 година од 2006. године. Марко Оршолић (1990), дипломирао на Универзитету Мегатренд, на одсеку за графички дизајн. Од 2006. године бави се цртањем графита. По завршетку студија почиње активно да се бави сликарством.

 

Пројекат подржало Министарство културе и инфромисања Републике Србије

Top