Четвртак, 16.1.Мала сала у 19 СЈАЈ ЦРНОГ Представљање студије o Југословенском Црном таласу Мр Вељка Радосављевића

СЈАЈ ЦРНОГ
Представљање студије o Југословенском Црном таласу 
Мр Вељка Радосављевића

О књизи говоре: Мирољуб Стојановић, уредник изаваштва ФЦС, 
Горан Терзић, Ред. Проф. ФДУ и аутор

Ова књига Вељка Радосављевића није само нов допринос сагледавању феномена црног таласа у српској кинематографији, 
него, између осталог, и својевсрни критички дијалог са делима претходника. Оно што диференцира Радосављевићеву 
оптику је широко контекстуализовање филмске проблематике и њена конверзија у политику. Такође, аутор, за разлику 
од неколико претходних књига на ову тему, инсистира на широком умрежавању српског филма истражујући његове релације 
са сродним модернистичким филмским покретима у свету. И не на последњем месту, Радосављевић истражује климу, продукционе 
констелације као и дела претходника која су , премда заборављена или запостављена, суштински никада довољно вреднована, 
учинила да црни талас пре свега доживимо као сукцесију, као континуитет и логичну фазу развоја једне значајне европске кинематографије.

Top