Библиотека

УПИС СЕ ВРШИ РАДНИМ ДАНИМА ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА ОД 8 ДО 20:30 h, КАО И СУБОТОМ ОД 10 ДО 18 h.

ЗА УЧЛАЊЕЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ НА УВИД: ЛИЧНУ КАРТУ,  ИНДЕКС, ПАСОШ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ)
 

РАДНО ВРЕМЕ ЧИТАОНИЦЕ:
8-24 h СВАКОГ ДАНА (И НЕДЕЉОМ) У ИСПИТНИМ РОКОВИМА, 8-23 h ВАН ИСПИТНИХ РОКОВА

ИЗДАВАЊЕ КЊИГА:
8 – 20 h РАДНИМ ДАНИМА (СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ СЕ НЕ ИЗДАЈУ КЊИГЕ)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:
+381112691442 лок. 400

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:
biblioteka@dksg.rs

Top