АТОНСКИМ ПУТЕВИМА ДУШЕ: Света Гора у путописним записима

Среда, 22. фебруар, у 19.00, Читаоница за референсни рад и групно учење

Представљање књиге

АТОНСКИМ ПУТЕВИМА ДУШЕ: Света Гора у путописним записима

Учествују: др Владимир Живановић, приређивач књиге и Благоје Пантелић, уредник издања издавачке куће Библос

Представљање књиге и разговор о библиотечко-библиографском истраживању које је претходило објављивању  књиге, те његовим методама и модалитетима. Књига садржи шеснаест путописа  српских аутора који су објављивани у периоду од 1889. до 1963. године. Светa Горa, као занимљив топоним, како духовног, тако и културно-историјски богатог садржаја централна је тема, представљена на различите начине. Како је приређивач истакао у преговору иако су мотиви који су покретали путописце били различити , оно што их све уједињује је велико поштовање и љубав према светогорским светињама, као и опчињеност њеним природним лепотама.

Приређивач,  др Владимир Живановић је библиотекар , запослен у Институту за српски језик САНУ у коме руководи дигитализацијом научних публикација. Дипломирао је библиотекарство и информатику на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Одбранио је докторску дисертацију на истом факултету на тему Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу.

Top