АРХИТЕКТУРА НОВОГ БЕОГРАДА НА ФИЛМУ

14. септембар, Мала сала у 20:00

Аутор: Марко Јакасовић

Прво предавање:

Упознавање са историјом Новог Београда тј почетком градње још у предратном периоду и наставак градње у социјалистичком периоду.

Архитектура Новог Београда - специфичности брутализма и просторног планирања. Приказ Новог Београда на филму у социјалистичком периоду.

 

Top