АРХИТЕКТУРА НОВОГ БЕОГРАДА НА ФИЛМУ

Уторак 26. октобар, Мала сала у 19.00

Поређење приказа Новог Београда на филму у периоду социјализма са оним сниманим у постсоцијалистичко време уз инсерте из филмова у којима се јасно осликава новобеоградски пејзаж. Покушај тумачења уметничког дела под утицајем социјално-историјских околности где се репрезентација једног урбаног простора сагледава као полигон за критику или афирмацију одређеног друштвеног система.

 

Аутор: Марко Јакасовић

Top