DKSG

Vodič za citiranje

Šta je citiranje?

Citiranje je standardizovan metod prikazivanja korišćenih intelektualnih izvora i ideja pri izradi naučnog rada. Citati pružaju dokaze za potvrđivanje ili opovrgavanje neke ideje i daju kredibilitet radu tako što pružaju uvid u kojim izvorima su tražene informacije koje su korišćene.

Citati obično podrazumevaju osnovne informacije za identifikaciju korišćene građe, kao što su ime autora, naslov i broj strane.

Primer citiranja 1
Primer citiranja 2

Sposobnost pravilnog citiranja izvora je jedna od osnovnih istraživačkih veština!

Close

Primer citiranja iz knjige "Inteligentni život u univerzumu" Petera Ulmšnajdera:
Smatra se da se iridijum formirao putem akumulacije interplanetarne prašine na ledu tokom miliona godina i da je tada, usled topljenja ledenog prekrivača na završetku glacijacije, potonuo na dno okeana (Bodiseliš et al. 2005). S druge strane, fosilni nalazi koji su otkriveni u Kaliforniji (Korseti et al. 2003) i Brazilu (Olkot et al. 2005) predstavljaju dokaz o raširenim morskim oblicima života, ...

Close

Primer citiranja iz knjige "Pukotine kulture" Dragana Kokovića:
Бродел је сматрао да је заблуда желети "на немачки начин да се култура раздвоји од њене основе цивилизације".8 И култура и цивилизација упућују на укупан начин живота људи. И једна и друга обухватају "вредности, норме, институције и начине мишљења којима узастопне генерације у друштву придају примарну важност". Цивилизација је највеће "ми" унутар кога се културно осећамо код куће за разлику од свих других "њих" тамо "негде".9


8 Фернанд Бродел, Списи о историји (Београд: Српска књижевна задруга, 1992), 309.
9 Хантингтон, Сукоб цивилизација, 46.

DKSG

Vodič za citiranje

Zašto citirati?

Dokumentovanje izvora koje ste koristili neophodno je iz nekoliko razloga:

 1. izbegava se plagijarizam i odaje priznanje autorima čije informacije su korišćene u radu. Kada se nečije ideje koriste u naučnom radu propisno navođenje izvora je obavezno!

 2. pružaju se argumentovani dokazi i daje se kredibilitet radu.

 3. omogućava dalje istraživanje teme od strane čitaoca.

Zanimljivo
Close

Nepropisno navođenje korišćenih izvora u naučnom radu može da ima velike posledice po nečiju karijeru, kao što je to na svojoj koži osetio mađarski predsednik Pal Šmit. Naime, predsednik Šmit bio je prinuđen da podnese ostavku u aprilu 2012. godine, kada se saznalo da je u svojoj doktorskoj disertaciji iz 1992. godine iskoristio čitave tekstove nemačkih i bugarskih autora, a da ih nije ni spomenuo.

DKSG

Vodič za citiranje

Šta se citira?

Ako se u naučnom radu koriste nečije reči, ideje ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo, onda ih je potrebno pravilno navesti, odnosno, citirati. Korišćenje statističkih podataka koje je neko drugi prikupio takođe mora da se navede.

Pri citiranju se ne treba ograničavati samo na pisane izvore, bilo da su oni u štampanom ili elektronskom obliku (knjige, članke iz novina ili časopisa, veb strane, itd.), nego i na izvore iz drugih medija koji se nalaze u nečijem intelektualnom vlasništu (video ili audio snimci, govori, predavanja, intervjui, itd).

Opšte poznate činjenice, tj. činjenice, događaji, stvari koje su poznate i usvojene kao istinite kod velikog broja ljudi, nije potrebno citirati.

Takođe, ne treba citirati poslovice, izreke ili aksiome.

DKSG

Vodič za citiranje

Kako citirati?

Podatak o citiranim izvorima se pojavljuje dva puta u naučnom radu:

 1. prvi put se navedeni izvor obeležava u okviru teksta (pogledajte deo "Sistemi i stilovi");
 2. drugi put se izvor navodi na kraju rada, uglavnom pod naslovom "Literatura" (može i "Bibliografija", "Korišćena literatura" ili "Korišćeni izvori"), i tu se daju detaljniji opisi izvora koji su korišćeni u radu.

Izvori koji nisu korišćeni u samom radu ne navode se u korišćenoj literaturi. Ako želite da spomenete izvore koji su poslužili za kompletnije sagledavanje neke teme, a nisu navođeni u samom radu ili izvore koji mogu da posluže za dalje izučavanje teme - navedite ih u zasebnom delu koji bi mogao da se nazove "Dodatna literatura" ili "Preporučena literatura".

Korišćeni izvor uvek navodimo jezikom i pismom kojim je izvor napisan.

primer - izvor se navodi unutar teksta:

[...] Од великих социјалних група у истом испитивању, грађани се највише идентификују са нацијом 30%, са генерацијом 29%, затим са професијом 14% и верском заједницом 12% док само 2% наводи политичку странку.

Средином 2001. године (Пантић, 2003, стр. 112) грађани Србије се у 38% случајева идентификују са нацијом, 27% са генерацијом, са професијом 12%, а са конфесијом 11%. Политичка припадност примарна је у 2% случајева. Дакле, тренд је крајем деведесетих година прошлог века указивао на пораст везаности за нацију. [...]isti izvor navodimo na kraju rada, na referensnoj strani ("Literatura"):

...

Ненадић, М. (2010). Мондијалистичке елите и национални идентитет у доба транзиције (глобализације). Национални интерес, 9, 223-248.
Пантић, Д. (2003). Вредности бирача пре и после демократског преокрета 2000. године. У: Гоати, В. и др. Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000 (79-131). Београд: Институт друштвених наука.
Parekh, B. (1994). Discourses on National Identity, Political Studies, 492-504.

...


DKSG

Vodič za citiranje

Sistemi i stilovi

SISTEMI

Postoje dva načina (sistema) za obeležavanje citata unutar teksta:
 1. Sistem notacija - dodavanje oznake i navođenje izvora u fusnoti, na kraju poglavlja ili na kraju rada. Ovaj sistem, poznatiji i kao Vankuverski sistem, je popularan u fizičkim naukama, a često se koristi i u medicini i drugim prirodnim naukama.

  Primer sistema notacija

  Close Filosofi prosvetiteljstva želeli su da iskoriste ovo nagomilavanje specijalizovane kulture za obogaćenje svakodnevnog društvenog života1.


  1. Jirgen Habermas, "Modernost - jedan necelovit projekt," u Umetnost i progres: zbornik (Beograd: Estetičko društvo Srbije i Književne novine, 1988), 32.

  Citati se obeležavaju arapskim brojevima koji se nalaze u običnim ili uglastim zagradama, ili su u formi superskripta, npr. citat(1), citat[1], citat1, citat[1].
  Prednost sistema notacija je što zauzima manje mesta u tekstu. Glavne mane su otežano ubacivanje ili izbacivanje novih referenci (mada ovo više nije problem pošto većina programa za obradu teksta ima funkcije za pisanje referenci i bibliografija).

 2. Sistem autor-datum - poznato i kao Harvardski sistem je navođenje autora i godine izdanja rada ili broja strane u zagradama.

  Primer autor-datum sistema

  CloseUmetnost obuhvata ne samo iluziju, već i zajedničku iluziju, ne samo "podsećajne" simbole, već i "komunikativne" simbole (Sarnoff, 1983).

  Autor-datum sistem ima prednost u prikazivanju informacija o izvoru podataka u samom tekstu - ovo je pogotovo korisno kada je bitno koji je datum izlaska publikacije ili kad je citirani autor poznat. Vrlo lako može da se vidi da li je rad zasnovan na mišljenju pretežno jednog autora ili jednog rada. Takođe, dodavanje ili brisanje citata ne predstavlja problem, pošto izvori nisu poređani i povezani rednim brojevima kao kod Vankuverskog sistema. Kao glavni nedostaci ovog sistema su komplikovano navođenje izvora u okviru teksta i njihovo pronalaženje u korišćenoj literaturi.

STILOVI

Citatni stilovi su nastali u raznim organizacijama i institucijama i zbog toga su, uglavnom, usko vezani za određenu granu nauke; npr. APA je citatni stil izrađen u Američkom udruženju psihologa (American Psychological Association) i zato je najpogodniji, i samim tim najprihvaćeniji, u radovima iz psihologije, ali nije ograničen samo na ovu granu nauke.

Pri odabiru stila citiranja za seminarski, diplomski ili master rad konsultujte se sa predmetnim profesorom. Ako pišete za neki naučni časopis obično je istaknuto u uputstvu za autore kojim stilom treba citirati u datom časopisu. Koji god stil citiranja izabrali, budite dosledni u njegovom korišćenju tokom pisanja rada. Možda je najbolje izabrati neki od najčešće korišćenih stilova, kao sto su APA, MLA, Čikago ili CSE, pošto je njihov oblik (sintaksa) uveliko poznat u stručnim i naučnim krugovima.

Ovde je data tabela sa raznim stilovima za citiranje i oblastima nauke za koji su najpogodniji.

stil gde se najčešće koristi
APA psihologija, društvene nauke, u svetu najčešće korišćen način citiranja
MLA umetnost, književnost, humanističke nauke
AMA medicina, biološke nauke
Čikago istorija, ekonomija, društvene nauke
CSE prirodne nauke

DKSG

Vodič za citiranje

Navođenje, parafraziranje i rezimiranje

Kada kažemo da je citiramo neku rečenicu najčešće pomislimo da je to navođenje nekog autora "od reči do reči". Ovde ćemo videti da moramo navesti i kada neku rečenicu napišemo "sopstvenim rečima" ili kad navedemo neki njen ključni podatak.

Tri načina kako se citira neki izvor:
 1. Doslovno navođenje (engl. quoting)

  Navođenje je tačna reprodukcija izrečenih ili napisanih reči. Glavni razlozi za doslovno navođenje su kada želite da rad dobije na kredibilitetu, kada je original teško preformulisati ili kada je neko to iskazao lepše i želite da sačuvate autentičnost.

  Ovde je dat primer kako bi izgledao citat kada ga doslovno navodimo koristeći APA stil:

  izvorni tekst citat
  Stilske odlike palata i zidnih slika u iranskoj revoluciji po mnogo čemu se mogu porediti s određenim stilom koji vodi poreklo iz kubanske revolucije polovinom prošlog veka i još dalje, iz ruske revolucije početkom XX veka. U Iranu se posle revolucije nameće stil u zidanju palata i slikanju zidnih slika čije se odlike "po mnogo čemu [...] mogu porediti s određenim stilom koji vodi poreklo iz kubanske revolucije polovinom prošlog veka i još dalje, iz ruske revolucije početkom XX veka" (Fabijeti, Maligeti, & Matera, 2002, str. 254-255).

 2. Parafraziranje (engl. paraphrasing)

  Parafraziranje neke rečenice znači da tu rečenicu zapisujemo sopstvenim rečima. Parafrazirani citati obično su slične dužine kao i rečenice koje se navode i ne stavljaju se pod znake navoda.

  izvorni tekst citat
  Prosečno vreme za ugradnju šasije i motora pre uvođenja sistema konvejera je iznosilo oko 12 sati i osam minuta. Posle uvođenja pokretne trake u pogonu mehaničkog montiranja to vreme je smanjeno na prosečno 93 minuta. Zahvaljujući sistemu konvejera (automatskoj pokretnoj traci) prosečno vreme za ugradnju šasije i motora smanjeno je sa 12 sati i osam minuta na samo 93 minuta (Erić, 2000).

 3. Rezimiranje (engl. summarizing)

  Rezimiranje je sažimanje originalnog teksta i iskazivanje glavne ideje sopstvenim rečima.

  izvorni tekst citat
  Gotovo jedan i po vek posle završetka Tridesetogodišnjeg rata, 1648, broj nastradalih u zapadnoevropskim ratovima je opadao u odnosu na ukupan broj učesnika u njima, a broj umrlih u zatočeništvu i broj ranjenih su rasli. To su jasni pokazatelji da je ratovanje postajalo manje krvavo. Druga polovina osamnaestog veka u Zapadnoj Evropi je obeležena ratovima koji su bili manje krvavi od ratova koji su vođeni pre i posle tog perioda (Anderson, 2003).
DKSG

Vodič za citiranje

APA - American Psychological Association

APA stil je format za citiranje razvijen od strane Američkog udruženja psihologa (APA). Ovaj stil se najčešće koristi u društvenim naukama. U ovom priručniku su u kratkim crtama prikazani načini citiranja APA stilom; za više informacija možete pogledati šesto izdanje "Publication Manual of the American Psychological Association" (jedan primerak se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije).

DKSG

Vodič za citiranje

APA stil

Citiranje unutar teksta

Kod APA stila izvor koji koristimo se navodi unutar teksta, tako što se elementi (autor, godina izdanja, broj strane na kojoj se nalazi deo koji citiramo) navode u zagradama i odvajaju zarezom. Citirani izvori se navode na kraju rečenice neposredno pre tačke. Na referensnoj strani se nalaze puni podaci o izvorima koji su korišćeni u tekstu.

Pravilo: Jedan autor

 1. Kada u rečenici spominjemo autora i navodimo njegove reči, onda posle imena autora navodimo godinu izdanja citiranog rada u zagradi, a na kraju rečenice potrebno je staviti broj strane na kojoj se nalazi rečenica u tekstu iz koga navodimo.
  Primer
  Close Poričući kao osnovni aspekt sopstvene seksualnosti i identiteta muškog, on se, prema rečima Volfenštajnove (1974), "okrenuo od stvarnosti koja se pokazala tako nepodnošljivo razočaravajuća" (str. 9).

 2. Kada se autor ne spominje u rečenici onda njegovo prezime, godinu izdanja rada i broj strane u radu stavljamo u zagrade i na kraj rečenice. Ako je citat nastao parafraziranjem ili rezimiranjem onda podatak o broju strane nije neophodan.
  Primer
  Close Produktivan stvaralački nivo gubi svojstva umetničke komunikacije, a dobija svojstva magijskog ili vračanja (Kris, 1953).

 3. Ako citat koji navodimo u tekstu sadrži više od 40 reči ne koristimo znake navoda, već citat pišemo u posebnom bloku.
  Primer
  Close Vigotski (1996) značenje izraza "socijalno" takođe određuje svojstveno sebi:
  Reč socijalno primenjena na naš predmet je od velikog značaja. Pre svega, u najširem značenju ona označuje da je sve kulturno-socijalno. Kultura i jeste produkt socijalnog života i društvene delatnosti čoveka i zato nas već samo postavljanje problema kulturnog razvoja ponašanja neposredno uvodi u socijalni plan razvoja. Dalje, moglo bi se ukazati na to da je znak koji se nalazi van organizma, kao i oruđe, odvojen od ličnosti i u stvari služi kao društveni organ ili socijalno sredstvo (str. 114).

Pravilo: Rad sa dva autora

Između prezimena autora se ubacuje znak &.

Primer
Close Tomas i Česova (1984) definišu temperament kao "kategorički termin bez ikakvih implikacija u odnosu na etiologiju" (str. 4).

Temperament se definiše i kao "kategorički termin bez ikakvih implikacija u odnosu na etiologiju" (Thomas & Chess, 1984, str. 4).


Pravilo: Rad sa 3-5 autora

Prilikom prvog navođenja takvog izvora navesti sve autore.

Primer
Close (Rokai, Đere, Pal, & Kasaš, 2002)

Kod kasnijih navođenja ovog izvora navesti samo prvog autora i dodati "i dr." ako je knjiga pisana na srpskom, ili "et al.", ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Primer
Close (Rokai i dr., 1982)


Pravilo: Rad sa 6 i više autora

Pri prvom i svakom daljem navođenju navesti samo prvog autora i dodati "i dr." ako je knjiga pisana na srpskom, ili "et al.", ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Primer
Close (Nikolić i dr., 2010)


Pravilo: Radovi udruženja, korporacija ili drugih organizacija

Kada je autor rada neka organizacija onda njen naziv treba staviti u zagrade kao autora tog dela. Ako organizacija ima poznat skraćen naziv, tada ćemo taj skraćeni naziv napisati u uglastim zagradama, posle punog naziva, u prvom navođenju; svako sledeće navođenje obeležavaćemo ovim skraćenim nazivom.

Primer
Close prvo navođenje:
(Srpska akademija nauka i umetnosti [SANU], 1998)

kasnija navođenja:
(SANU, 1998)


Pravilo: Nepaginirani izvori

Kada citiramo izvor koji ne prikazuje broj strana (kao što su elektronski izvori) koristite broj paragrafa ili naslov odeljka i broj paragrafa u tom odeljku.

Primer
Close (Bogdanović, 2000, para. 5)

(Johnson, 2000, Conclusion section, para. 1)


Pravilo: Autori sa istim prezimenom

Kod autora sa istim prezimenom koristiti inicijale imena kako bi se izbegla konfuzija.

Primer
Close Istraživanje koje je sproveo N. Jovanović (2002) dovelo je do ...


Pravilo: Više referenci od istog autora

Ako imamo dve ili više referenci od istog autora iz iste godine onda posle podatka o godini dodajemo slovne oznake "a", "b", itd.

Primer
Close (Torma, 2000a)

(Torma, 2000b)


Pravilo: Dva ili više radova u jednom citatu

Kada navodimo dva ili više radova, onda u zagradi navodimo autore originalnih radova po redu objavljivanja i razdvajamo ih tačkom-zapetom.

Primer
Close Interesantno je da drugi autori, opet, relativizmu suprotstavljaju realizam, naročito jedan njegov vid posebno popularan u epistemiologiji - konvergentni realizam (Sinđelić, 1988; Kirk, 1999).

DKSG

Vodič za citiranje

APA stil

Format APA stila

Ovde su prikazani primeri korišćenja APA stila za citiranje u raznim oblicima pojavljivanja (knjiga, članak u časopisu, zbornik, ...). Prikazani su osnovni primeri i ne odgovaraju svakoj mogućoj situaciji.


Knjige (štampani izvori)

- Knjiga sa jednim autorom

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela. Mesto izdanja: naziv izdavača.

Primer
Close Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela (br. izdanja). Mesto izdanja: naziv izdavača.

Primer
Close Lukić, R. (2010). Revizija u bankama (4. izd.). Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


- Knjiga sa više autora

Kada imamo više autora navodimo ih sve, s tim što pre poslednjeg prezimena dodajemo ampersend (&). Ako imamo više od sedam autora, navodimo prvih šest, zatim pišemo tri tačke, i na kraju poslednjeg autora.

Prezime autora, inicijal(i) imena, & prezime, inicijal(i) (godina izdanja). Naslov dela. Mesto izdanja: naziv izdavača.

Primer
Close dva autora:
Đorđević, S., & Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.

četiri autora:
Rokai, P., Đere, Z., Pal, T., & Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio.


-Knjiga, prevod dela

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: naziv izdavača.

Primer
Close Spic, E. H. (2011). Umetnost i psiha: studija o psihoanalizi i estetici. (A. Nikšić, prev.). Beograd: Clio.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i inicijal imena u zagradi dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "Ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Prezime autora, inicijal(i) imena (Ed.) (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: naziv izdavaca.

Primer
Close Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov odeljka ili članka. U: Inicijal(i) imena Prezime, (priredio), Naslov dela (str. broj strana). Mesto izdanja: naziv izdavača.

Primer
Close Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov dela, godište, opseg strana.

Primer
Close Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.


-Članak iz magazina

Članak iz magazina ima isti format kao kad opisujemo članak iz naučnog časopisa samo što dodajemo podatak o mesecu (ako izlazi mesečno), i podatak o danu (ako izlazi nedeljno).

Primer
Close Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.


-Članak iz novina

Za prikaz ovih izvora treba dodati podatak o godini, mesecu i danu za dnevne i nedeljne novine. Takođe, koristiti "str." (ili "p." ako su novine na stranom jeziku) kod broja strana.

Primer
Close Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.

A ako se ne spominje autor članka:

Primer
Close Straževica gotova za dva meseca. (1. feb. 2012). Politika, str. 10.


Onlajn izvori

Napomena:
Prema 6. izdanju uputstva za APA, kad god je moguće, treba upisivati DOI broj. DOI broj se upisuje na kraju opisa bez tačke.
Ako DOI nije dostupan koristiti URL, ali ne treba upisivati datum pristupa sajtu, osim kod sajtova koji će se najverovatnije vremenom menjati (npr. wiki).

-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Primer
Close Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5

Ako članak nema DOI broj možemo iskoristiti URL adresu:

Primer
Close Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. Preuzeto sa http://www.biology-direct.com/content/1/1/5


- E-knjige

Pri citiranju knjiga ili poglavlja iz knjiga koja su jedino dostupna onlajn umesto podatka o mestu izdavanja i izdavaču staviti podatak o elektronskom izvoru iz kog preuzimamo:

Primer
Close Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1


-Veb sajt

Podatak o godini se odnosi na datum kreiranja, datum kopirajta, ili datum poslednje promene.

Veb sajt kome se zna autor:

Primer
Close Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild.org/

Veb sajt kome se autor ne zna:
Primer
Close Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ur/about/myths.html

Veb sajt gde je autor korporacija ili organizacija:
Primer
Close Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. februar 2008). Stop underage drinking. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.stopalcoholabuse.gov

Strana unutar veb strane:
Primer
Close Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming/soultions


-Blog i wiki

Napomena: Viki (wiki) su strane koje svako može da uređuje i menja. Informacije koje nalazimo na ovakvim sajtovima ne moraju biti pisane od strane eksperata.

blog:

Primer
Close Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and personal life [Web log message]. Preuzeto sa http://www.myrockcrawler.com

wiki:

Primer
Close Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness


-Video post (YouTube, Vimeo, ...)

Za podatak o autoru uzimamao prezime i ime autora (ako imamo taj podatak) ili ime koje je autor uzeo kao svoj alijas (obično se nalazi pored podatka "uploaded by" ili "from"):

Primer
Close Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video]. Preuzeto sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE

DKSG

Vodič za citiranje

APA stil

Referensna strana

Svi izvori koje smo navodili u toku teksta navode se na kraju rada u odeljku pod naslovom "Literatura", ili "Korišćeni izvori". Ako postoje neki dodatni izvori koji nisu citirani u samom radu, ali su poslužili pri pisanju rada, ili mogu da posluže za dalje izučavanje date teme, možemo ih navesti u odeljku sa naslovom "Bibliografija" ili "Dodatna literatura".

Izgled i redosled

APA stil nalaže da naslovi sa referensne strane budu poređani tako da prva linija svakog unosa stoji do leve margine, a ostale linije da budu uvučene. Ova lista bi trebalo da ima dvostruki prored.
Reference treba da budu poređane po alfabetskom redosledu. Naslovi na stranim jezicima koji počinju sa određenim ili neodređenim članovima ("a", "the", "Die", ...) se ređaju kao da član ne postoji. Isto tako, ako neki naslov počinje brojem naslov pišemo slovima.

Izgled referensne strane:

Literatura

Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.

Đorđević, S., & Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.

Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.

Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.

Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming /soultions

Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness

Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and personal life [Web log message]. Preuzeto sa http://www.myrockcrawler.com

Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild.org/

Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1

Mišić, M. (2012, februar 1). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.

Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.

Рокаи, П., Ђере З., Пал Т., & Касаш А. (2002). Историја Мађара. Београд: Clio.

Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ur/about/myths.html

Spic, E. H. (2011). Umetnost i psiha: studija o psihoanalizi i estetici. (A. Nikšić, prev.). Beograd: Clio.

Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5

Straževica gotova za dva meseca. (2012, februar 1). Politika, str. 10.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. februar 2008). Stop underage drinking. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.stopalcoholabuse.gov

Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video]. Preuzet sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE

DKSG

Vodič za citiranje

MLA - Modern Language Association

MLA je stil citiranja razvijen od strane Udruženja za moderni jezik Amerike (Modern Language Association of America). Ovo je akademski stil citiranja koji se najviše koristi u SAD, Kanadi i drugim zemljama. U upotrebi je, pre svega, pri pisanju i dokumentovanju naučnih radova iz humanistike, studija modernog jezika i književnosti, književne kritike, studija kulture i medija i ostalih srodnih disciplina. MLA je prvenstveno namenjen akademskim naučnim radnicima, profesorima, studentima, i dr.

DKSG

Vodič za citiranje

MLA stil

Citiranje unutar teksta

Kod MLA stila izvor koji koristimo se navodi unutar teksta, tako što se autor i broj strana ili strane navode u zagradama. Citirani izvori se navode na kraju rečenice neposredno pre tačke. Na referensnoj strani se nalaze puni podaci o izvorima koji su korišćeni u tekstu.

Pravilo: Jedan autor

 1. Kada u rečenici spominjemo autora i navodimo njegove misli ili rečenice, onda je na kraju rečenice potrebno staviti broj strane na kojoj se nalazi rečenica u tekstu u zagradu:
  Primer
  Close "Jedan termin je", napisao je Sosir i to grafički predstavio, "kao centar jednog sazvežđa, tačka u kojoj se stiču drugi koordinirani termini, čiji je broj ograničen" (150).

 2. Kada se autor ne spominje u rečenici onda njegovo prezime i broj strane u radu stavljamo u zagrade i na kraj rečenice.
  Primer
  Close ... većina rešenja koja je Belami predložio pre bi se mogla smatrati proročkim no utopijskim, jer su nama danas dobro poznata i primenjena su u praksi, ali nam, nažalost, nisu donela sreću, kao što se Belami nadao (Berneri 243).


Pravilo: Dva ili tri autora

Rad sa dva ili tri autora. Kada u radu imamo dva prezimena povezujemo sa veznikom "i".

Primer
Close Ipak, Džordž Persi, jedan od kolonista, našao je za shodno da zapiše da su tamošnje livade pune cveća i jagoda koje su "četiri puta veće i slađe od onih u Engleskoj" (Lazić i Šćekić 10).
Ako imamo tri autora navodimo ih sa zarezom između i veznikom "i" ispred poslednjeg autora, npr. (Rafste, Setre, i Sunt 404).


Pravilo: Četiri ili više autora

Rad sa četiri ili više autora. Kod citiranja rada sa četiri ili više autora imamo dve opcije: ili navodimo sve autore, ili navodimo samo prvog autora i dodajemo nastavak "i dr." (ako je rad pisan ćirilicom) ili "et al." (na latinskom "i drugi" - ako je rad pisan latinicom). Način na koji ćete obeležiti citirani rad unutar teksta upotrebite pri pisanju punog oblika u "Korišćenoj literaturi."

Primer
Close Nadalje, kao potencijalni model nove paradigme, ona predlaže koncept Iris Young koji se temelji na mreži teorijskih rastera za sve društveno obespravljene subjekte, nevidljive i u kontekstu same teorije, što bi otvorilo prostor za artikulaciju mnogostrukih pozicija subjekata (Barada et al. 124-125).


Pravilo: Radovi udruženja, korporacija ili drugih organizacija

Ako je kao autor rada navedena neka organizacija navodimo njen pun naziv.

Primer
Close (Republički zavod za statistiku 20)


Pravilo: Dva ili više radova u jednom citatu

Kada citirate više od jednog rada u zagradama alfabetski poređajte izvore po prezimenima autora i razdvojite ih tačkom-zarezom:

Primer
Close Eksperimentalno je dokazano da se radni učinak menja u zavisnosti od količine osvetljenja (Kroemer i Grandjean 101; Lukiš i Mos 77).


Pravilo: Nepaginirani izvori

Kada citiramo izvor koji ne prikazuje broj strana (kao što su elektronski izvori) koristite broj paragrafa ili sekcije. Ako izvor koji navodite nema nikakve brojeve ili oznake, biće dovoljno navesti samo autora ili naslov.

Primer
Close (Myers para. 5)


Pravilo: Indirektni izvor (izvor naveden u drugom izvoru)

Kada se izvor autora koga navodimo pojavljuje u izvoru pisanom od strane drugog autora, onda u zagradama upišite "cit. prema":

Primer
Close Jer, kako je još Edmund Berk davno rekao: "Dosta se vlastima toleriše i propušta bez postavljanja pitanja tamo gde je mnogo toga prepušteno slobodi mišljenja. Sve postaje sporno tamo gde je sve nametnuto" (cit. prema Stanovčić 93).
DKSG

Vodič za citiranje

MLA stil

Format MLA stila

Ovde su prikazani primeri korišćenja MLA stila za citiranje u raznim oblicima pojavljivanja (knjiga, članak u časopisu, zbornik radova, veb sajt, i dr.). Prikazani su osnovni primeri i ne odgovaraju svakoj mogućoj situaciji.

Poslednja stavka u formatu tiče se medijuma, odnosno da li je izvor koji smo koristili preuzet sa štampanog ili digitalnog medijuma. Kada su u pitanju štampani medijumi koristimo oblik "Print", dok za onlajn izdanja koristimo oznaku "Web".

Knjige (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Prezime autora, ime autora. Naslov dela: podnaslov. Mesto izdanja: naziv izdavača, godina izdanja. Medijum.

Primer
Close Čabarkapa, Milanko. Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja, 2008. Print.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime autora, ime autora. Naslov dela: podnaslov. Podatak o izdanju. Mesto izdanja: naziv izdavača, godina izdanja. Medijum.

Primer
Close Čabarkapa, Milanko. Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. 2 izd. Beograd: Čigoja, 2008. Print.


-Knjiga sa više autora

Kada imamo 2 ili 3 autora samo prvog autora pišemo redosledom prezime-ime, dok ostale autore navodimo normalnim redosledom, tj. ime-prezime.

Primer
Close dva autora:
Радуловић, Оливера, и Милош Милошевић. Теме и жанрови кроз векове: језик и књижевност од старог века до модерног доба. Нови Сад: Змај, 2007. Print.

tri autora:
Марковић, Данило Ж., Зинаида Тихоновна Голенкова, и Шуваковић Урош. Социологија. Косовска Митровица: Филозофски факултет ; Ниш: МБ графика, 2009. Print.

Postoje dve opcije označavanja korišćene literature kod rada koji ima 4 ili više autora, a koji oblik ćemo odabrati zavisi od toga koji smo oblik koristili prilikom citiranja unutar teksta:
- ako smo u tekstu citat označili samo sa prvim autorom i nastavkom "i dr." (ili "et al." za rad na stranom jeziku), onda ćemo tako pisati i u "Literaturi".
Primer
Close Рокаи, Петар, и др. Историја Мађара. Београд: Clio, 2002. Print.
- ako smo u tekstu citat označili sa svim autorima onda se i u "Literaturi" navode svi autori:
Primer
Close Рокаи, Петар, Золтан Ђере, Тибор Пал, и Александар Касаш. Историја Мађара. Београд: Clio, 2002. Print.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.

Primer
Close Ками, Албер. Странац. Превела Мирјана Лалић. Београд: Српска књижевна задруга, 2002. Print.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "Ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Primer
Close Фрајнд, Марта, и Весна Матовић, уред. Породица Јована Илића у српској књижевности и култури: зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2003. Print.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime autora, ime autora. "Naslov odeljka ili članka." Naslov zbornika. Ured. ime i prezime urednika. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja. Medijum.

Primer
Close Прокопијевић, Мирослав. "Правда у отвореном друштву." О правди и правичности: зборник. Прир. Милош Кнежевић. Нови Београд: Дом културе "Студентски град", 1995. Print.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime autora, ime autora. "Naslov članka." Naslov časopisa godište.broj (godina izlaska): broj strana. Medijum.

Primer
Close Радојевић, Предраг Д. "Анализа основних димензија имиџа Србије." Национални интерес 7.2 (2011): 171-222. Print.


-Članak iz magazina

Članak iz magazina ima sličan format kao format članka iz naučnog časopisa, osim što godinu izlaženja pišemo bez zagrada i dodajemo podatak o mesecu (ako izlazi mesečno), i podatak o danu (ako izlazi nedeljno).

Primer
Close Ликова, Розалиа. "Одсјај модернизма у уметничкој структури." Златна греда дец. 2009: 69-77. Print.


-Članak iz novina

Za prikaz ovih izvora treba dodati podatak o datumu.

Primer
Close Ђукић, Ђуро. "Има ли лека за 'Југоремедију'?" Политика 21. феб. 2012: 10. Print.

A ako se ne spominje autor članka:

Primer
Close "Шест и по деценија БДП-а." Политика 21. феб. 2012: 18. Print.


Onlajn izvori

Napomena:
Citiranje elektronskih (onlajn) izvora je, u suštini, isto kao i citiranje štampanih izvora. Jedini dodatak je informacija o bazi podataka, URL-u i datumu pristupa. MLA citatni stil ne insistira na pisanju URL-a, ali ovaj podatak bi trebalo uključiti da pomogne čitaocima da lakše lociraju izvor. Podatak o veb lokaciji dodajte na kraju, iza podatka o datumu pristupa.


-Veb sajt

Podatak o godini se odnosi na datum kreiranja, datum kopirajta, ili datum poslednje promene.
Datum (dan, mesec, godina) pristupa se dodaje na kraju.


Veb sajt kome se zna autor:
Primer
Close Kraizer, Sherryll. Safe Child. Coalition for Children, Inc. 2008. Web. 5 feb. 2009. <http://www.safechild.org/new/>
Veb sajt kome se autor ne zna:
Primer
Close The Nittany Lion Mascot. Penn State University. 2006. Web. 5 feb. 2009. <http://www.psu.edu/ur/about/nittanymascot.html>
Veb sajt gde je autor korporacija ili organizacija:
Primer
Close American Library Association. American Library Association. ALA, 2008. Web. 14 jan. 2009.


- E-knjige

Prezime autora, ime autora. Naslov dela. Podatak o izdanju, ukoliko nije prvo izdanje. Mesto izdanja: naziv izdavaca, godina izdanja. Naziv baze, kolekcije. Medijum. Dan pristupa.

Primer
Close Audubon, John Woodhouse. Illustrated Notes of an Expedition Through Mexico and California. New York: J.W. Audubon, 1852. Digital Collections: Westward Exploration Collection. U of Virginia Lib. Web. 20 nov. 2007.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Prezime autora, ime autora. "Naslov članka." Naslov časopisa godište.broj (godina izlaska): broj strana. Medijum. Datum pristupa.

Primer
Close Sankey, Michael. “Considering Visual Literacy When Designing Instruction.” e-Journal of Instruction Service and Technology 5.2 (2002): 1-14. Web. 5 feb. 2009.

DKSG

Vodič za citiranje

MLA stil

Referensna strana

Svi izvori koje smo navodili u toku teksta navode se na kraju rada u odeljku pod naslovom "Literatura", ili "Korišćeni izvori". Ako postoje neki dodatni izvori koji nisu citirani u samom radu, ali su poslužili pri pisanju rada, ili mogu da posluže za dalje izučavanje date teme, možemo ih navesti u odeljku sa naslovom "Bibliografija" ili "Dodatna literatura".


Izgled i redosled

MLA stil nalaže da naslovi sa referensne strane budu poređani tako da prva linija svakog unosa stoji do leve margine, a ostale linije da budu malo uvučene. Ova lista bi trebalo da ima dvostruki prored.
Reference treba da budu poređane po alfabetskom redosledu. Naslovi na stranim jezicima koji počinju sa određenim ili neodređenim članovima ("a", "the", "Die", ...) se ređaju kao da član ne postoji. Isto tako, ako neki naslov počinje brojem naslov pišemo slovima.

Izgled referensne strane:

Literatura

Audubon, John Woodhouse. Illustrated Notes of an Expedition Through Mexico and California. New York: J.W. Audubon, 1852. Digital Collections: Westward Exploration Collection. U of Virginia Lib. Web. 20 nov. 2007.

Čabarkapa, Milanko. Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja, 2008. Print.

Фрајнд, Марта, и Весна Матовић, уред. Породица Јована Илића у српској књижевности и култури: зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2003. Print.

Ками, Албер. Странац. Превела Мирјана Лалић. Београд: Српска књижевна задруга, 2002. Print.

Ликова, Розалиа. "Одсјај модернизма у уметничкој структури." Златна греда дец. 2009: 69-77. Print.

Марковић, Данило Ж., Зинаида Тихоновна Голенкова, и Шуваковић Урош. Социологија. Косовска Митровица: Филозофски факултет ; Ниш: МБ графика, 2009. Print.

The Nittany Lion Mascot. Penn State University. 2006. Web. 5 feb. 2009.

Прокопијевић, Мирослав. "Правда у отвореном друштву." О правди и правичности: зборник. Прир. Милош Кнежевић. Нови Београд: Дом културе "Студентски град", 1995. Print.

Радојевић, Предраг Д. "Анализа основних димензија имиџа Србије." Национални интерес 7.2 (2011): 171-222. Print.

Радуловић, Оливера, и Милош Милошевић. Теме и жанрови кроз векове: језик и књижевност од старог века до модерног доба. Нови Сад: Змај, 2007. Print.

Рокаи, Петар, и др. Историја Мађара. Београд: Clio, 2002. Print.

Sankey, Michael. “Considering Visual Literacy When Designing Instruction.” e-Journal of Instruction Service and Technology 5.2 (2002): 1-14. Web. 5 feb. 2009.

Willett, Perry, ed. Victorian Women Writers Project. Indiana U., Apr. 1997. Web. 16 Apr. 2009.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil - Chicago Manual of Style (CMOS)

Čikago stil (Chicago Manual of Style) se najčešće koristi za citiranje izvora iz društvenih i humanističkih nauka. Ovaj stil za citiranje je u širokoj upotrebi od 1906. godine i doživeo je 16 izdanja.

Čikago stil je malo kompleksniji od APA i MLA stila, jer koristi dva sistema za citiranje izvora: sistem notacija i autor-datum sistem. Koji sistem ćete koristiti zavisi od mnogo faktora, kao što su predmet rada, zahtev mentora ili urednika, ili lična želja autora rada.

Pažnja:
U ovom vodiču svako poglavlje je podeljeno na dva segmenta, jer format izvora koje smo koristili u radu i izgled referensne strane zavise od načina obeležavanja citata unutar teksta.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil

Obeležavanje u tekstu

Čikago stil koristi dva sistema za označavanje citiranog dela u tekstu:

1. sistem notacija

2. autor-datum sistem.

Izgled i format referensne strane zavise od sistema za označavanje citata. Kad izaberete sistem kojim ćete označavati citate poželjno je pogledati kako se pišu referensne liste.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Obeležavanje izvora

1. Sistem notacija

Kod ovog sistema označavanja korišćenih izvora citat je prikazan u obliku fusnote ili futnote (prikazuje se na istoj strani na kojoj se nalazi deo teksta koji je citiran) ili endnote (prikazuje se na kraju poglavlja ili članka). Mnogi programi za obradu teksta (MS Word, OpenOffice Word, ...) imaju opcije za pisanje, ubacivanje ili ažuriranje fusnota ili endnota.

Ovde je dat primer obeležavanja izvora sistemom notacija. Citat se u tekstu obeležava brojem (superskriptom), a zatim u fusnoti (na dnu stranice) navodi izvor sa brojem strane. Prikaz izvora može biti potpun (navode se autor, naslov, mesto izdanja, izdavač, godina i broj strane na kojoj se nalazi citat) ili skraćen (navode se samo prezime autora, naslov i broj strane na kojoj se nalazi citat).

Prvi put kada navodimo neki izvor trebalo bi koristiti potpuni prikaz, a svako kasnije pojavljivanje tog izvora možemo pisati u skraćenom obliku.

Potpuni prikaz:

Potpuni prikaz
Close To primećuje i Berlin kada kaže da Milu "strogost u dokazivanju nije jača strana",1 a upravo je ta "strogost u dokazivanju" ono što razlikuje "muško" of "ženskog" pisma, koje se uvek otima bilo kakvom shematizmu i koje prati emotivne, a ne racionalne razloge.


1. Isaija Berlin, Četiri ogleda o slobodi (Beograd: Filip Višnjić, 1992), 278.
Ili skraćeni oblik:
Skraćeni oblik
Close To primećuje i Berlin kada kaže da Milu "strogost u dokazivanju nije jača strana",1 ...


1. Berlin, Četiri ogleda o slobodi, 278.
Na referensnoj strani ("Literatura") napisati:
Literatura
Close Berlin, Isaija. Četiri ogleda o slobodi. Beograd: Filip Višnjić, 1992.


Kada se isti izvor navodi nekoliko puta za redom, bez da se između umeša navođenje nekog drugog izvora, onda možemo iskoristiti skraćenicu "Ibid." Treba uključiti i broj strane na kojoj se nalazi citirani deo, osim ako se citat ne nalazi na istoj strani kao i prethodni.

Primer
Close "Скоро сваки део сваког органског бића је тако дивно повезан са својим сложеним условима живота, да се чини исто толико невероватним да би било који део изненада постао савршен, колико и да би сложену машину изумео човек у савршеној држави".62
Такве примедбе само служе као потврда Шпенглерових запажања да се Дарвинова свеукупна теза своди на "примену економије на биологију".63
[...]
Другим речима, пише Џереми Рифкин, еволуција се данас схвата као побољшање у обради информација.64
62. Jeremy Rifkin, The Biotech Century: How Genetic Commerce Will Change the World (London: Orion, 1998), 26.
63. Ibid.
64. Ibid., 209.

Ako se ovakvo ponavljanje navođenja istog izvora prekine navođenjem nekog drugog izvora, onda će sledeće citiranje ovog izvora biti u skraćenom obliku. Na primer:

Primer
Close

66. Rifkin, Biotech Century, 145.

Izgled obeležavanja
Više o samom opisu citata u fusnotama i na referensnoj strani pogledajte u odeljku Format.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Obeležavanje izvora

2. Autor-datum sistem

Kod autor-datum sistema podaci o autoru, godini izdanja i broju strana se navode u zagradama i ovaj podatak ukazuje na referensnu stranu na kojoj su opisani izvori iz kojih su korišćene informacije.Pravilo: Rad sa jednim autorom

 1. Kada navodimo autora i on se spominje u rečenici, onda posle prezimena autora navodimo godinu izdanja u zagradi, a na kraju rečenice, pre tačke, u zagradi napisati broj strane na kojoj se nalazi citat:
  Primer
  Close Fukujama (2007) sledi optimističku šemu kada piše da u "većini siromašnih zemalja koje su prešle na demokratiju posle 1989, kao i Srbija, Gruzija i Ukrajina, postojala je većina stanovništva koja je želela da se pridruži Zapadnoj Evropi i široj zajednici razvijenih demokratija" (212).

 2. Kada se autor ne spominje u rečenici:
  Primer
  Close "Promena ima veze sa naukom, a napredak s moralom" (Moris 2003, 231).

 3. Ako navod sadrži više od 100 reči, ili osam i više redova, onda citat ne stavljamo pod znake navoda, već zapisujemo u posebnom bloku sa uvučenim marginama. Rad koji smo citirali navodimo posle tačke na kraju rečenice u bloku. Posle reference nema nikakvih interpunkcijshih znakova.
  Primer
  Close Najbolji prikaz političkog sukoba koji se odvija na kulturnom planu nalazimo u poznatom članku Uga La Malfe:
  Jug Italije, za razliku od mnogih drugih oblasti, ne može da ima čast i obaveze koje nosi autonomno društvo, niti da se razlikuje od civilizacije kojoj istorijski pripada [...] tj. od zapadne zajednice, bez ekonomskih, društvenih i kulturnih uslova koji su karakteristični za Zapad [...]. I na [...] tu težnju kulture juga Italije, koja se nije ostvarila na ekonomskom i društvenom planu, nadovezuje se veliki komunistički pokušaj. Zaslugom komunizma [...] uspostavljena je politička aktivnost najsiromašnijih i najneobrazovanijih slojeva [...] . Na taj način je borba između moderne demokratije i komunizma, borba koja nije puko suprotstavljanje, već borba između dva ideala [...] postala važna i [...] za siromašni, zaostali, feudalni, ali istovremeno i za veoma civilizovani deo juga Italije. (La Malfa 1954, 14-16)


Pravilo: Rad sa 2 ili 3 autora

Primer
Close Voda se najverovatnije stvorila prilikom oslobađanja molekula H2O u kristalnim strukturama nagomilanih silikata i iz leda iz 10-15% prikupljenih planetezimala sa ekscentričnim orbitama koji su se formirali u blizini granice formiranja leda (Rodžers i Čarnli 2002).

primer sa tri autora: Najuočljiviji zvezdani objekti I Populacije u našoj galaksiji jesu otvorena (razvejana) zvezdana jata kao što su M67 i NGC6451 koja su stara i do 10 milijardi godina (Salaris, Vajs i Persival 2004).


Pravilo: Rad sa više od 3 autora

Kada navodimo rad sa više od tri autora, onda posle prvog autora stavljamo "i dr." (ili "et al." ako rad pišemo na nekom stranom jeziku):

Primer
Close Diferencijalni planetezimali sa istopljenim jezgrom stoga spadaju među najranije objekte u Sunčevom sistemu, što je potvrđeno na osnovu nedavnog datiranja pomoću Pb-Pb metode (Bejker i dr. 2005).


Pravilo: Radovi udruženja, korporacija ili drugih organizacija

Kada je autor rada neka organizacija onda njen naziv treba staviti u zagrade kao autora tog dela. Ako organizacija ima poznat skraćen naziv, tada ćemo taj skraćeni naziv napisati u uglastim zagradama, posle punog naziva, u prvom navođenju; svako sledeće navođenje obeležavaćemo ovim skraćenim nazivom.

Primer
Close prvo navođenje:
(Srpska akademija nauka i umetnosti [SANU] 2000)

kasnija navođenja:
(SANU 2000)


Pravilo: Dva ili više radova u jednom citatu

Kada navodimo dva ili više radova, onda u zagradi navodimo autore originalnih radova po redu objavljivanja i razdvajamo ih tačkom-zapetom:

Primer
Close Prvobitno se veći deo spoljašnjih delova omotača sastojao do vrelih tečnih stena koje su činile okean magme, lišen organskog materijala ili života (Nisbet i Slip 2001; Agi 2004).


Pravilo: Više referenci od istog autora

Ako imamo dve ili više referenci od istog autora, onda navodimo prezime autora u zagradi i godine izdanja poređane po datumu izlaska.
Primer
Close (Elenkov 1989, 1995, 2004)


Pravilo: Više referenci od istog autora sa istom godinom izdanja

Ako imamo dve ili više referenci od istog autora, a izdate su iste godine, onda navodimo prezime autora u zagradi i godine izdanja sa dodatkom slovnih oznaka ("a", "b", itd.) kako bi ih razlikovali.

Primer
Close (Novaković 2010a, 2010b)
DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil

Format

Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Kada izaberete sistem kojim ćete označavati korišćene izvore u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

1. Sistem notacija

2. Sistem autor-datum

Glavna razlika ova dva sistema je u poziciji podatka o godini izdanja. Naime, kod sistema obelezavanja fusnotama podatak o godini stavljamo na kraj, dok kod autor-datum sistema ovaj podatak ide odmah posle autora originalnog izvora.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Format

1. Sistem notacija i bibliografije

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Tako, ako ste izabrali jedan od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

Kod označavanja citata sistemom notacija moramo obratiti pažnju kako ispisujemo format izvora u fusnotama ili endnotama i na kraju rada, na referensnoj strani. Ovde su dati formati građe koja je korišćena kroz primere, i to tako da je prvo dat primer punog prikaza citata koji se koristi kada prvi put citiramo neki izvor u tekstu, a zatim skraćena verzija koja se koristi svaki sledeći put kada citiramo taj izvor.

Knjiga (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 1. Драгољуб Р. Живојиновић, Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт (1914-1918) (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 59.

primer skraćenog prikaza: 1. Живојиновић, Невољни ратници, 59.


-Knjiga sa dva ili tri autora

Za rad sa dva ili tri autora navesti sve autore i u fusnoti i u bibliografiji.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime i ime prezime, Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 2. Дара Дамљановић и Ксенија Кончаревић, Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку: прилози за историју (Београд: Славистичко друштво Србије; Чигоја штампа, 2010), 292-3.

primer skraćenog prikaza: 2. Дамљановић и Кончаревић, Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку, 292-3.


-Knjiga sa četiri ili više autora

Za rad sa četiri ili više autora u fusnoti navesti samo prvog autora i dodati "i dr." (ili "et al." za naslove na engleskom jeziku). U bibliografiji navesti sve autore.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime i dr., Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 3. Jovan Hadži-Đokić i dr., Metalni stentovi u urologiji (Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999), 23.

primer skraćenog prikaza: 3. Hadži-Đokić i dr., Metalni stentovi u urologiji, 23.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov, broj izdanja (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 4. Luis Carlos Junquiera i Jose Carniero, Osnovi histologije: tekst i atlas, 11. izd. (Beograd: Data status, 2005), 131-2.

primer skraćenog prikaza: 4. Junquiera i Carniero, Osnovi histologije, 11. izd., 131-2.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, ured. Naslov (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 5. Nadežda Vanlić-Razumenić, ured., Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena (Beograd: Velarta, 1998), 19.

primer skraćenog prikaza: 5. Vanlić-Razumenić, Radiofarmaceutici, 19.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, Naslov, prevod ime prezime (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 6. Кристофер Кокер, Будућност рата, превод Миланка Радић (Београд: Завод за уџбенике, 2010), 71.Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov odeljka ili članka," u Naslov zbornika, ured. ime prezime (Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja), broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 7. Elena G. Kamenjicki, "Radiofarmaceutici u pulmologiji," u Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena, ured. Nadežda Vanlić-Razumenić (Beograd: Velarta, 1998), 289.


-Članak iz naučnog časopisa

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 8. Jelena Đurić, "Procesi integracije identiteta," Filozofija i društvo 20, 2 (2009): 155.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Članak iz magazina

Nedeljni ili mesečni magazini se datiraju samo datumom (mesec i godina), čak iako postoji podatak o broju magazina.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov magazina, mesec i godina izlaska, broj strane na kojoj se nalazi citat.

Primer
Close primer punog prikaza: 9. Robert Kunzig, "Grad je rešenje," National geographic Srbija, decembar (2010), 70.


-Članak iz novina

Podatak o broju strana nije neophodan.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov novina, dan, mesec i godina izlaska.

Primer
Close primer punog prikaza: 10. Станко Стојиљковић, "Стопама Руђера Бошковића," Политика, 27. фебруар 2012.


Onlajn izvori

-Veb sajt

Za većinu veb sajtova potrebno je navesti autora sajta (ukoliko se navodi na sajtu), naslov, osoba ili organizacija kojoj je namenjen sajt, datum kreiranja ili modifikovanja (najskorijih promena) i URL ili DOI. Naslov se piše kosim slovima (italik) samo ako je naslov članka ili knjige koja je se nalazi u elektronskom pristupu. Naslovi sekcija ili strana unutar nekog sajt pišu se pod znacima navoda (" "). U slučaju da na sajtu nije istaknut datum kreiranja ili datum modifikovanja, navesti datum kad je pristupljeno sajtu.

Primer
Close primer veb sajta: 11. Nacionalni park Đerdap, "Turistička organizacija Srbije," 2012, http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

primer - rad sa autorom unutar veb sajta: 12. George P. Landow, "Victorian and Victorianism," Victorian Web, poslednja promena 2. avgusta 2009, http://victorianweb.org/vn/victor4.html.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Opisivanje članka iz onlajn naučnog časopisa je isto kao i kod štampanih časopisa, samo što dodajemo lokacijski podatak na kraju u vidu URL adrese, DOI broja ili naziva baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...)

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov članka," Naslov časopisa godište, broj (godina izlaska): broj strane na kojoj se nalazi citat, URL, DOI ili naziv baze podataka.

Primer
Close primer punog prikaza: 13. Vera Rakonjac, Dragan Nikolić, i Milica Fotirić-Akšić, "Genetic gain form selection of vineyard peach native population," Genetika 43, 3 (2011): 463, doi:10.2298/GENSR1103457R.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Blog post

Opisuje se slično kao dokument sa autorom sa veb sajta. Naslov posta staviti u znakove navoda (" "), a ime bloga napisati kosim pismom (italikom). Staviti naziv "blog" u zagrade, ako se ta reč ne nalazi u nazivu bloga.

fusnota:
Broj notacije. Ime prezime, "Naslov posta," Naziv bloga, URL.

Primer
Close primer punog prikaza: 14. David Lee King, "Twitter apps for the iPhone," David Lee King (blog), http://www.davidleeking.com/2012/01/13/twitter-apps-for-the-iphone/#.T04gW3LTiCI.


DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Format

1. Sistem notacija i bibliografije

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Tako, ako ste izabrali jedan od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.Knjiga (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Vidojević, Zoran. 2010. Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik; Institut društvenih nauka.


-Knjiga sa dva ili tri autora

Prezime, ime, i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Mratinić, Evica, Ksenija Miranović, i Momčilo Kojić. 2006. Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Beograd: Poljoprivredni fakultet.


-Knjiga sa četiri ili više autora

Kada u tekstu navodimo rad koji ima više od tri autora, tada taj citat obeležavamo prezimenom prvog autora i dodatkom "i dr." Na kraju rada, na referensnoj strani ("Literatura"), navodimo sve autore tog rada i to u sledećem formatu:

Prezime, ime, ime i prezime, [...] i ime prezime. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Broj izdanja. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Unković, Slobodan. 2001. Ekonomika turizma. 12. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Prezime, ime, ured. Godina izdanja. Naslov. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Kocijančić, Radojka I., ured. 2002. Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.

Prezime, ime. Godina izdanja. Naslov. Prevod ime prezime. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Ulmšnajder, Peter. 2011. Inteligentni život u univerzumu. Prevod Vladimir Jevtić. Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime, ime. Godina izdanja. "Naslov odeljka ili članka." U Naslov, ured. ime prezime, strane na kojima se nalazi članak. Mesto izdanja: izdavač.

Primer
Close Дмитровић, Катарина. 2006. "Погребни обичаји становништва бронзаног доба у Драгачеву." У Зборник радова Народног музеја, уред. Делфина Рајић, 11-30. Чачак: Народни музеј.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

Primer
Close Rajković, Marica. 2011. "Pojmovi morala i herojstva u Ničeovoj filozofiji." Arhe 8, 15: 77-89.

Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.-Članak iz magazina

Nedeljni ili mesečni magazini se datiraju samo datumom (mesec i godina), čak iako postoji podatak o broju magazina.

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

Primer
Close Dobs, Dejvid. 2011. "Ti divni mozgovi." National geographic Srbija oktobar: 29-51.


-Članak iz novina

Podatak o broju strana nije neophodan.

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov novina, datum izlaska (samo dan i mesec).

Primer
Close Павловић-Стаменић, Јасмина. 2012. "Кромпир спасава Грчку." Политика, 5. март.


Onlajn izvori

-Veb sajt

Za većinu veb sajtova potrebno je navesti autora sajta (ukoliko se navodi na sajtu), naslov, osoba ili organizacija kojoj je namenjen sajt, datum kreiranja ili modifikovanja (najskorijih promena) i URL ili DOI. Naslov se piše kosim slovima (italik) samo ako je naslov članka ili knjige koja je se nalazi u elektronskom pristupu. Naslovi sekcija ili strana unutar nekog sajt pišu se pod znacima navoda (" "). U slučaju da na sajtu nije istaknut datum kreiranja ili datum modifikovanja, navesti datum kad je pristupljeno sajtu.
Primer
Close Nacionalni park Đerdap. 2012. "Turistička organizacija Srbije." http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

Coletto, Diego. 2010. "Effects of economic crisis on Italian economy." EIROnline. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/03/articles/it1003019i.htm.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Opisivanje članka iz onlajn naučnog časopisa je isto kao i kod štampanih časopisa, samo što dodajemo lokacijski podatak na kraju u vidu URL adrese, DOI broja ili naziva baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...).

Prezime, ime. Godina izlaska. "Naslov članka." Naslov časopisa godište, broj: strane na kojima se nalazi članak.

Primer
Close Stojanović, Željko P., Katarina B. Jeremić, i Slobodan M. Jovanović. 2011. "Uticaj porekla skroba na reološka svojstva koncentrovanih rastvora skroba u vodi." Hemijska industrija 65, 6: 645-655, doi:10.2298/HEMIND110912075S.
Ako se citira članak iz časopisa koji ima kontinuiranu paginaciju (paginacija se nastavlja iz broja u broj u okviru jednog godišta) ili ako se uz godinu izlaska uključi i mesec, onda podatak o broju časopisa nije potreban.


-Blog post

Opisuje se slično kao dokument sa autorom sa veb sajta. Naslov posta staviti u znakove navoda (" "), a ime bloga napisati kosim pismom (italikom). Staviti naziv "blog" u zagrade, ako se ta reč ne nalazi u nazivu bloga.

Prezime, ime. "Naslov posta." Naziv bloga. URL.

Primer
Close Coast, Steve. "I'm a new radical." Steve Coast's blog. http://stevecoast.com/2012/02/19/im-a-new-radical/.
DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil

Referensna strana

Referensna strana (Bibliografija) se nalazi na kraju rada, na posebnoj, novoj strani. Bibliografski podaci su poređani alfabetski po prezimenu autora. Početna linija svakog podatka je postavljena na levoj margini, dok su ostale uvučene. Svi podaci su odvojeni dvostrukim proredom. Izgled i format referensne strane zavise od sistema za označavanje citata. Kad izaberete sistem kojim ćete označavati citate poželjno je pogledati kako se pišu referensne liste.

Primeri izgleda referensne strane za oba sistema obeležavanja prikazani su na slici ispod:

1. Sistem notacija

2. Sistem autor-datum

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Referensna strana

1. Sistem notacija i bibliografije

Referensna strana (Literatura) se nalazi na kraju rada, na posebnoj, novoj strani. Bibliografski podaci su poređani alfabetski po prezimenu autora. Početna linija svakog podatka je postavljena na levoj margini, dok su ostale uvučene. Svi podaci su odvojeni dvostrukim proredom. Raspored elemenata unutar referensne strane zavisi od sistema za obeležavanje izvora.

Primer izgleda referensne strane za sistem obeležavanja fusnotama u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

Дамљановић, Дара, и Ксенија Кончаревић. Настава и методика наставе руског језика у Србији у XIX и XX веку. Београд: Славистичко друштво Србије; Чигоја штампа, 2010.

Đurić, Jelena. "Procesi integracije identiteta." Filozofija i društvo 20, 2 (2009): 153-76.

Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.

Junquiera, Luiz Carlos, i Jose Carneiro. Osnovi histologije: tekst i atlas. 11. izd. Beograd: Data status, 2005.

Kamenjicki, Elena G. "Radiofarmaceutici u pulmologiji." U Radiofarmaceutici: sinteza, osobine i primena, ured. Nadežda Vanlić-Razumenić, 285-300. Beograd: Velarta, 1998.

King, David Lee. "Twitter apps for the iPhone." David Lee King (blog). http://www.davidleeking.com/2012/01/13/twitter-apps-for-the-iphone/#.T04gW3LTiCI.

Kliri, Džo, i Kler Konoli, ured. Moderna irska kultura. Prevod Đurica Krstić. Podgorica: CID, 2008.

Кокер, Кристофер. Будућност рата. Превод Миланка Радић. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

Kunzig, Robert. "Grad je rešenje." National geographic Srbija, decembar 2010, 56-77.

Landow, George P. “Victorian and Victorianism.” Victorian Web. Poslednja promena 2. avgusta 2009. http://victorianweb.org/vn/victor4.html.

Nacionalni park Đerdap. Turistička organizacija Srbije. 2012. http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

Стојиљковић, Станко. "Стопама Руђера Бошковића." Политика, 27. фебруар 2012, 09.

Rakonjac, Vera, Dragan Nikolić, i Milica Fotirić-Akšić. "Genetic gain form selection of vineyard peach native population." Genetika 43, 3 (2011): [457]-63, doi:10.2298/GENSR1103457R.

Живојиновић, Драгољуб Р. Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт (1914-1918). Београд: Завод за уџбенике, 2010.

DKSG

Vodič za citiranje

Čikago stil
Referensna strana

2. Sistem autor-datum

Referensna strana (Literatura) se nalazi na kraju rada, na posebnoj, novoj strani. Bibliografski podaci su poređani alfabetski po prezimenu autora. Početna linija svakog podatka je postavljena na levoj margini, dok su ostale uvučene. Svi podaci su odvojeni dvostrukim proredom. Raspored elemenata unutar referensne strane zavisi od sistema za obeležavanje izvora.

Primer izgleda referensne strane za autor-datum sistem obeležavanja u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

Coast, Steve. "I'm a new radical." Steve Coast's blog. http://stevecoast.com/2012/02/19/im-a-new-radical/.

Coletto, Diego. 2010. "Effects of economic crisis on Italian economy." EIROnline. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/03/articles/it1003019i.htm.

Дмитровић, Катарина. 2006. "Погребни обичаји становништва бронзаног доба у Драгачеву." У Зборник радова Народног музеја, уред. Делфина Рајић, 11-30. Чачак: Народни музеј.

Dobs, Dejvid. 2011. "Ti divni mozgovi." National geographic Srbija oktobar: 29-51.

Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.

Kocijančić, Radojka I., ured. 2002. Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Mratinić, Evica, Ksenija Miranović, i Momčilo Kojić. 2006. Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Beograd: Poljoprivredni fakultet.

Nacionalni park Đerdap. 2012. "Turistička organizacija Srbije." http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.

Павловић-Стаменић, Јасмина. 2012. "Кромпир спасава Грчку." Политика, 5. март.

Rajković, Marica. 2011. "Pojmovi morala i herojstva u Ničeovoj filozofiji." Arhe 8, 15: 77-89.

Stojanović, Željko P., Katarina B. Jeremić, i Slobodan M. Jovanović. 2011. "Uticaj porekla skroba na reološka svojstva koncentrovanih rastvora skroba u vodi." Hemijska industrija 65, 6: 645-655, doi:10.2298/HEMIND110912075S.

Ulmšnajder, Peter. 2011. Inteligentni život u univerzumu. Prevod Vladimir Jevtić. Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Unković, Slobodan. 2001. Ekonomika turizma. 12. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija.

Vidojević, Zoran. 2010. Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik; Institut društvenih nauka.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE - Council of Science Editors

CSE citatni stil je kreiran od strane Saveta urednika iz oblasti nauke (Council of Science Editors - CSE). Ovaj stil je prvenstveno namenjen studentima, profesorima i naučnicima iz prirodnih i fizičkih nauka.

CSE koristi dva sistema za citiranje izvora: sistem kontinuiranog citiranja i autor-datum sistem (postoji još jedan, treći, sistem citiranja izvora koji nećemo obrađivati u ovom vodiču). Koji sistem ćete koristiti zavisi od mnogo faktora, kao što su predmet rada, zahtev mentora ili urednika, ili lična želja autora rada.

Pažnja:
U ovom vodiču svako poglavlje je podeljeno na dva segmenta, jer format izvora koje smo koristili u radu i izgled referensne strane zavise od načina obeležavanja citata unutar teksta.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil

Obeležavanje u tekstu

CSE stil koristi dva sistema za označavanje citiranog dela u tekstu:

1. sistem kontinuiranog citiranja

2. autor-datum sistem.

Izgled i format referensne strane zavisi od sistema za označavanje citata. Kad izaberete sistem kojim ćete označavati citate poželjno je pogledati kako se pišu referensne liste.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil
Obeležavanje izvora

1. Sistem kontinuiranog obeležavanja

U kontinuiranom sistemu obeležavanja citata koriste se brojevi u formi superskripta (ili kao broj u uglastim zagradama) koji odgovaraju referenci (korišćenom izvoru) na referensnoj strani na kraju rada.

Primer
Close Bogovi i čudovišta se uvode u antropološke strukture i označavaju granice onoga što se podrazumeva pod pojmom ljudskog1.

Na referensnoj strani videćemo koji rad je citiran ovim brojem:

Primer
Close 1. Kilani M. L'invenzione dell'altro: saggi sul discorso antropologico. Bari: Dedalo; 1994. 323 p.


Svaki put kad citiramo neki rad dodeljujemo mu isti broj. Na primer, ako sledeći put u istom tekstu upotrebimo izvor iz prethodnog primera obeležićemo ga istim brojem.

Primer
Close Ovakvo poimanje antropologije nastalo je kao izraz delovanja "taksonometrijskog razuma", karakterističnog za odnos Zapada prema drugim društvima počev od XVIII veka1.

Dalje, kad god u radu citiramo neki izvor koji nije ranije citiran u radu, dodeljujemo mu sledeći dostupan broj, kao na primer:

Primer
Close Lič opet tvrdi da je Malinovski tvorac teorije o etnografskom radu na terenu2.
Sledeći izvor koji bude na redu za citiranje dobiće broj 3, i tako redom.


U kontinuiranom sistemu moguće je navesti više izvora u jednom citatu. To se može postići navođenjem rednih brojeva citata, gde je svaki broj odvojen zarezom ili, ako zauzima neki niz, crticom. Ovo najbolje ilustruje sledeći primer:

Primer
Close Smatralo se da se rad na terenu jednostavno uči praktično i da on predstavlja sposobnost koja se postiže vežbanjem i potpunim uživljavanjem, za šta su sasvim dovoljne sveska, olovka3, gospodsko držanje i zdrav razum6,11-13.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil
Obeležavanje izvora

2. Autor-datum sistem obeležavanja

Kod sistema autor-datum izvore obeležavamo na kraju rečenice, pre tačke, tako što u zagradi navodimo prezimena autora čiju ideju koristimo i godine objavljivanja tog rada.

Ovde su kroz primere prikazana neka pravila koja se koriste pri obeležavanju izvora u tekstu.


Pravilo: Jedan autor

 1. Autor se ne spominje u rečenici
  Primer
  Close ...потреба за спровођењем отвореног процеса комуникације и заједничког планирања, доводи до битног ослањања на информационе технологије и развој специфичних алата (Клостерман 2001).

 2. Autor se spominje u rečenici (u zagradi navodimo samo godinu izdanja)
  Primer
  Close Mullen (2003) je proučavao novinske natpise o linčovanjima u SAD-u od 1899. do 1946. godine i otkrio je da je divljaštvo kojom su ljudi ubijali svoje žrtve bilo veće što je veća bila gomila.


Pravilo: Dva autora

Ako je rad koji se citira delo dva autora navodimo sa veznikom "i".

Primer
Close Druga literatura sugeriše da su najefikasniji lideri harizmatični pojedinci koji promovišu bezbednu, prijatnu grupnu sredinu u kojoj se izbegavaju krajnosti agresivne konfrontacije članova ili pasivne abdikacije vođstva prema agresivnim članovima grupe (Kivligan i Tarant 2001).


Pravilo: Tri ili više autora

Ako je rad koji se citira delo tri ili više autora navodimo samo prvog autora i dodajemo "i dr."

Primer
Close "Socijalna lenština" je termin koji se koristi da se opiše smanjenje motivacije pojedinca i njegovog doprinosa u radu u grupi (Latane i dr. 1979).


Pravilo: Isto prezime, različiti autori

Ako se u radu navode radovi koje su pisali dva različita autora koji imaju isto prezime, a izdati su iste godine, onda stavljamo njihove inicijale, bez tačke.

Primer
Close (Wiles NM 2007)
(Wiles KB 2007)


Pravilo: Različiti radovi sa istom godinom izdanja i autorom

Ako se u radu navode različiti radovi istog autora koji su izdati iste godine, onda ih razlikujemo tako što se dodaje malo slovo abecede neposredno posle godine izdanja.

Primer
Close (Rašović 2009a)
(Rašović 2009b)


Pravilo: Korporativno autorstvo

Ako je autor rada korporativno telo (vladina agencija, institut, korporacija, ...) koristiti inicijale imena organizacije kako bi se skratilo ime, ili skraćeni naziv po kome je ta organizacija poznata. Na referensnoj strani ubaciti skraćeni oblik korporativnog tela u uglastoj zagradi ispred opisa.

Primer
Close Citat u tekstu:
(САНУ 1975)

Literatura:
[САНУ] Српска академија наука и уметности. 1985. Документи о спољној политици Краљевине Србије: 1903-1914. Књ. 5, св. 2, 15/28. јули - 4/17. октобар 1912. Војводић М, приредио; Самарџић Р, уредник. Београд: САНУ.


Pravilo: Citat sa više izvora

Ako postoji više različitih autora koje navodimo kao izvore koje smo koristili u nekom citatu, navodimo ih hronološki poređane i međusobno odvojene tačkom-zarezom. A ako u citatu koristimo više izvora od istog autora u zagradi navodimo prezime autora i godine u hronološkom redosledu odvojene zarezom.

Primer
Close (Unković 1997; Jovanović 1999; Petrović 2000)

primer - više radova od istog autora sa različitim godina: (Filipović 1996, 1999)


DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil

Format

Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Kada izaberete sistem kojim ćete označavati korišćene izvore u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

1. sistem kontinuiranog citiranja

2. autor-datum sistem.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil
Format

1. Sistem kontinuiranog obeležavanja

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Ako ste izabrali neki od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.Knjige (štampani izori)


-Knjiga sa jednim autorom

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.

Primer
Close 1. Вучићевић С. Привредно право за економисте. Београд: Београдска пословна школа; 2006. 432 стр.


-Knjiga sa dva ili više autora

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena, prezime inicijal(i) imena, ... , prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.

Primer
Close 2. Ignjatović Đ, Škulić M. Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje; 2010. 349 str.


-Knjiga sa više izdanja (navodimo samo ako ima više od jednog izdanja)

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Broj izdanja. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.

Primer
Close 3. Surutka JV. Elektromagnetika. 8. izd. Beograd: Akademska misao; 2006. 725 str.


-Knjiga, prevod dela

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Prezime inicijal(i) imena, prevodilac. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.

Primer
Close 4. Fabijeti U, Maligeti R, Matera V. Uvod u antropologiju: od lokalnog do globalnog. Radosavljević M, prevodilac. Beograd: Clio; 2002. 316 str.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Primer
Close 5. Мантран Р, приређивач. Историја Османског царства. Миљковић-Бојанић Е, преводилац. Београд: Clio; 2002. 983 стр.


Članci u časopisima


-Članak iz zbornika

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka (ili poglavlja). U: Prezime inicijal(i) imena, urednik (ili priređivač). Naslov zbornika/knjige. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer
Close 6. Mitrović Lj. Prilog sociološkom određenju globalizacije i tranzicije. U: Knežević M, priređivač. Vreme globalizacije: zbornik. Novi Beograd: Dom kulture "Studentski grad"; 2003. str. 48-62.


-Članak iz naučnog časopisa

CSE stil za podatak o naslovu časopisa traži skraćeni naziv časopisa. Postoje pravila za pisanje skraćenih oblika naslova časopisa i njih možete naći na sajtu ISSN LTWA (organizacija za registraciju i dodeljivanje ISSN brojeva).

Skraćene oblike časopisa možete pronaći na sajtu ISI Web of Science ili pretragom na sajtu CAS Source Index (CASSI). Ako budete imali problema sa pisanjem skraćenih oblika naslova časopisa pišite nam na "Pitajte bibliotekara".


Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka. Naslov časopisa (skraćeni oblik). Godina izdanja; Godište(broj):broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer koji je ovde dat je iz našeg časopisa "Nuclear technology & radiation protection", čiji je skraćeni oblik "Nucl. Technol. Radiat. Prot." i mi ćemo zapisati ovaj podatak bez tački na kraju reči: "Nucl Technol Radiat Prot".

Primer
Close 7. Abramenkovs A. Decommissioning of the salaspils research reactor. Nucl Technol Radiat Prot. 2011; 26(1):78-83.


-Članak iz magazina

Skraćeni oblik naslova magazina treba pisati samo ukoliko postoji.

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka. Naslov magazina. Godina izdanja mesec [ako izlazi mesečno]; Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer
Close 8. Korkodelović S. Divovi na izdisaju. Ekonom:east. 2012; (613/614):50-51.


Onlajn izori


-Veb sajt

Podatak o autoru (bilo da je u pitanju pojedinac ili organizacija) pišemo samo ako nije isti kao naslov sajta. Iza podatka o naslovu veb sajt stavlja se znak "Internet" u uglaste zagrade. Za podatak o godini izdanja možemo iskoristiti podatak o kopirajtu ili ako se godina izdanja i godina kopirajta razlikuju (npr. 2011, c2010). U uglaste zagrade se upisuju datum poslednje promene sajta i datum kada smo pristupili (citirali) sajtu. Na kraju staviti "Dostupno na:" gde se upisuje URL sajta.

Primer
Close primer sa autorom:
9. Vukić B. Društvene igre za visokopozicionirane poslovne ljude [Internet]. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; c2010 [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69

primer bez autora:
10. Tellus Mater [Internet]. London: Tellus Mater foundation; c2004-2012 [citirano 20.02.2012]. Dostupno na: http://www.tellusmater.org.uk/


-Članak iz onlajn časopisa

Izvore koje preuzimamo iz časopisa koji se nalaze na Internetu ili nekoj onlajn bazi podataka pišemo u istom formatu kao i citate iz štampanih časopisa, osim što dodajemo podatak "[Internet]" iza naslova časopisa. Naziv baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...) navodimo posle podataka o broju strana, zatim sedište izdavača i naziv izdavača (vlasnika) baze podataka i godinu postavljanja na sajt.

Primer
Close primer sa vebsajta časopisa:
11. Hinić A. Some curvature conditions of the type 2 × 4 on the submanifolds satisfying Chen's equality. Mat vesn [Internet]. 2007 [citirano 20.02.2012]; 59(4): 189-196. Dostupno na: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/mv/230/mv07405.pdf

primer iz baze podataka:
12. Olmos P, Vega L. The use of the script concept in argumentation theory. Argumentation [Internet]. 2011 [citirano 07.03.2012]; 25(4): 415-426. Springerlink. Berlin: Springer; [datum nepoznat]. Dostupno na: doi:10.1007/s10503-011-9212-0


- E-knjige

Kada citirate onlajn knjigu prate se iste instrukcije kao pri opisu veb strane, osim što se dodaje reč "Internet" u uglastim zagradama.

Primer
Close 13. Faiz O, Moffat D. Anatomy at a glance [Internet]. Oxford: Blackwell; c2002 [citirano 18.01.2011]; [oko 177 str.]. Dostupno na: http://www.archive.org/details/AnatomyAtAGlance
DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil
Format

2. Sistem autor-datum

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Ako ste izabrali neki od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.Knjige (štampani izori)


-Knjiga sa jednim autorom

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.

Primer
Close Матовић В. 1991. Критичка мисао српских социјалиста: (1868-1914). Београд: Институт за књижевност и уметност. 209 стр.


-Knjiga sa dva ili više autora

Prezime inicijal(i) imena, prezime inicijal(i) imena, ..., prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.

Primer
Close Filipović S, Đukanović B. Grupni socijalni rad. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 576 str.


-Knjiga sa više izdanja (navodimo samo ako ima više od jednog izdanja)

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Broj izdanja. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.

Primer
Close Backović M, Vuleta J. 2002. Ekonomsko matematički metodi i modeli. 2. izd. Beograd: Ekonomski fakultet. 631 str.


-Knjiga, prevod dela

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov: podnaslov. Prezime inicijal(i) imena, prevodilac. Mesto izdavača: Izdavač. Broj strana.

Primer
Close Prajs S. 2011. Izučavanje medija. Kolović V, prevodilac. Beograd: Clio. 749 str.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Primer
Close Богдановић Р, Ралевић М, уредници. 2005. Планирање и менаџмент градова и региона: зборник радова. Београд: Удружење урбаниста Србије. VIII, 418 стр.


Članci u časopisima


-Članak iz zbornika

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov članka (ili poglavlja). U: Prezime inicijal(i) imena, urednik (ili priređivač). Naslov zbornika/knjige. Mesto izdavača: izdavač. Broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer
Close Вујовић ДМ. 2006. Геопремер у моравичком округу (Чачак, Горњи Милановац, Лучани и Ивањица) и оснивање катастра земљишта. У: Рајић Д, уредник. Зборник радова Народног музеја; 36. Чачак: Народни музеј. стр 398.


-Članak iz naučnog časopisa

CSE stil za podatak o naslovu časopisa traži skraćeni naziv časopisa. Postoje pravila za pisanje skraćenih oblika naslova časopisa i njih možete naći na sajtu ISSN LTWA (organizacija za registraciju i dodeljivanje ISSN brojeva).

Skraćene oblike časopisa možete pronaći na sajtu ISI Web of Science ili pretragom na sajtu CAS Source Index (CASSI). Ako budete imali problema sa pisanjem skraćenih oblika naslova časopisa pišite nam na "Pitajte bibliotekara".

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja. Naslov članka. Naslov časopisa (skraćeni oblik). Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.


Primer koji je ovde dat je iz našeg časopisa "Politička revija", čiji je skraćeni oblik prema ISSN LTWA pravilima "Polit. rev." i mi ćemo zapisati ovaj podatak bez tački na kraju reči: "Polit rev".

Primer
Close Станковић В. 2010. Конфесионалност и политика научнотехнолошког развоја. Полит рев. 9(3): 127-142.


-Članak iz magazina

Skraćeni oblik naslova magazina treba pisati samo ukoliko postoji.

Prezime inicijal(i) imena. Godina izdanja mesec [ako izlazi mesečno]. Naslov članka. Naslov magazina. Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer
Close Retlif E. 2012 feb. Plod ukrštanja i selekcije: kako da napravite novog psa. Natl geogr. (64): 25-39.


Onlajn izori

-Veb sajt

Podatak o autoru (bilo da je u pitanju pojedinac ili organizacija) pišemo samo ako nije isti kao naslov sajta. Iza podatka o naslovu veb sajt stavlja se znak "Internet" u uglaste zagrade. Za podatak o godini izdanja možemo iskoristiti podatak o kopirajtu ili ako se godina izdanja i godina kopirajta razlikuju (npr. 2011, c2010). U uglaste zagrade se upisuju datum poslednje promene sajta i datum kada smo pristupili (citirali) sajtu. Na kraju staviti "Dostupno na:" gde se upisuje URL sajta.

Primer
Close primer sa autorom:
Nonković S. Instalacija GPS-a na kormilo kompanije [Internet]. c2010. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69

primer bez autora:
MedlinePLUS: Drugs and Supplements [Internet]. c2012. Bethesda: National Library of Medicine; National Institutes of Health; [ažurirano 24.02.2012; citirano 21.03.2012]. Dostupno na: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html


-Članak iz onlajn časopisa

Izvore koje preuzimamo iz časopisa koji se nalaze na Internetu ili nekoj onlajn bazi podataka pišemo u istom formatu kao i citate iz štampanih časopisa, osim što dodajemo podatak "[Internet]" iza naslova časopisa. Naziv baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...) navodimo posle podataka o broju strana, zatim sedište izdavača i naziv izdavača (vlasnika) baze podataka i godinu postavljanja na sajt.

Primer
Close primer sa vebsajta časopisa:
Dumović J. 2003. Optimizing computer system configurations. J Autom Control [Internet]. [citirano 25.02.2012]; 13(2): 23-33. Dostupno na: http://automatika.etf.bg.ac.rs/files/JAC/JAC2003_2/Jac2003%282%29_04.pdf

primer iz baze podataka:
Mohammadi F, Sedaghati R. 2012. Vibration analysis and design optimization of viscoelastic sandwich cylindrical shell. J Sound Vib [Internet]. [citirano 12.03.2012]; 331(12): 2729-2752. ScienceDirect. Amsterdam: Elsevier; c2012. Dostupno na: http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0022460X120011379212-0


- E-knjige

Kada citirate onlajn knjigu prate se iste instrukcije kao pri opisu veb strane, osim što se dodaje reč "Internet" u uglastim zagradama.

Primer
Close Jenks MA, Hasegawa PM, Mohan Jain S, editors. c2007. Advances in molecular breeding toward drought and salt tolerant crops [Internet]. Berlin: SpringerLink; [citirano 18.01.2011]; [oko 814 str.]. Dostupno na: doi:10.1007/978-1-4020-5578-2
DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil

Referensna strana

Referensna strana korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Kada izaberete sistem kojim ćete označavati korišćene izvore u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

1. sistem kontinuiranog citiranja

2. autor-datum sistem.

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil

Referensna strana

Kod sistema sa kontinuiranim navođenjem citata referensna lista je označena rednim brojevima koji su u vezi sa citiranim delovima teksta.

Primer izgleda referensne strane za sistem sa kontinuiranim obeležavanjem u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

 1. Вучићевић С. Привредно право за економисте. Београд: Београдска пословна школа; 2006. 432 стр.
 2. Ignjatović Đ, Škulić M. Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje; 2010. 349 str.
 3. Surutka JV. Elektromagnetika. 8. izd. Beograd: Akademska misao; 2006. 725 str.
 4. Fabijeti U, Maligeti R, Matera V. Uvod u antropologiju: od lokalnog do globalnog. Radosavljević M, prevodilac. Beograd: Clio; 2002. 316 str.
 5. Мантран Р, приређивач. Историја Османског царства. Миљковић-Бојанић Е, преводилац. Београд: Clio; 2002. 983 стр.
 6. Mitrović Lj. Prilog sociološkom određenju globalizacije i tranzicije. U: Knežević M, priređivač. Vreme globalizacije: zbornik. Novi Beograd: Dom kulture "Studentski grad"; 2003. str. 48-62.
 7. Abramenkovs A. Decommissioning of the salaspils research reactor. Nucl Technol Radiat Prot. 2011; 26(1):78-83.
 8. Korkodelović S. Divovi na izdisaju. Ekonom:east. 2012; (613/614):50-51.
 9. Vukić B. Društvene igre za visokopozicionirane poslovne ljude [Internet]. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; c2010 [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69
 10. Tellus Mater [Internet]. London: Tellus Mater foundation; c2004-2012 [citirano 20.02.2012]. Dostupno na: http://www.tellusmater.org.uk/
 11. Hinić A. Some curvature conditions of the type 2 × 4 on the submanifolds satisfying Chen's equality. Mat vesn [Internet]. 2007 [citirano 20.02.2012]; 59(4): 189-196. Dostupno na: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/mv/230/mv07405.pdf
 12. Olmos P, Vega L. The use of the script concept in argumentation theory. Argumentation [Internet]. 2011 [citirano 07.03.2012]; 25(4): 415-426. Springerlink. Berlin: Springer; 2011. Dostupno na: doi:10.1007/s10503-011-9212-0
 13. Faiz O, Moffat D. Anatomy at a glance [Internet]. Oxford: Blackwell; c2002 [citirano 18.01.2011]; [oko 177 str.]. Dostupno na: http://www.archive.org/details/AnatomyAtAGlance

DKSG

Vodič za citiranje

CSE stil

Referensna strana

Kod sistema autor-datum citati u referensnoj listi se navode abecednim redom (ili azbučnim ako je rad pisan ćirilicom).

Primer izgleda referensne strane za sistem sa autor-datum obeležavanjem u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

Backović M, Vuleta J. 2002. Ekonomsko matematički metodi i modeli. 2. izd. Beograd: Ekonomski fakultet. 631 str.
Богдановић Р, Ралевић М, уредници. 2005. Планирање и менаџмент градова и региона: зборник радова. Београд: Удружење урбаниста Србије. VIII, 418 стр.
Dumović J. 2003. Optimizing computer system configurations. J Autom Control [Internet]. [citirano 25.02.2012]; 13(2): 23-33. Dostupno na: http://automatika.etf.bg.ac.rs/files/JAC/JAC2003_2/Jac2003%282%29_04.pdf
Filipović S, Đukanović B. Grupni socijalni rad. Sremski Karlovci; Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 576 str.
Jenks MA, Hasegawa PM, Mohan Jain S, editors. c2007. Advances in molecular breeding toward drought and salt tolerant crops [Internet]. Berlin: SpringerLink; [citirano 18.01.2011]; [oko 814 str.]. Dostupno na: doi:10.1007/978-1-4020-5578-2
Матовић В. 1991. Критичка мисао српских социјалиста: (1868-1914). Београд: Институт за књижевност и уметност. 209 стр.
MedlinePLUS: Drugs and Supplements [Internet]. c2012. Bethesda: National Library of Medicine; National Institutes of Health; [ažurirano 24.02.2012; citirano 21.03.2012]. Dostupno na: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html
Mohammadi F, Sedaghati R. 2012. Vibration analysis and design optimization of viscoelastic sandwich cylindrical shell. J Sound Vib [Internet]. [citirano 12.03.2012]; 331(12): 2729-2752. ScienceDirect. Amsterdam: Elsevier; c2012. Dostupno na: http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0022460X120011379212-0
Nonković S. Instalacija GPS-a na kormilo kompanije [Internet]. c2010. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69
Prajs S. 2011. Izučavanje medija. Kolović V, prevodilac. Beograd: Clio. 749 str.
Retlif E. 2012 feb. Plod ukrštanja i selekcije: kako da napravite novog psa. Natl geogr. (64): 25-39.
Станковић В. 2010. Конфесионалност и политика научнотехнолошког развоја. Полит рев. 9(3): 127-142.
Вујовић ДМ. 2006. Геопремер у моравичком округу (Чачак, Горњи Милановац, Лучани и Ивањица) и оснивање катастра земљишта. У: Рајић Д, уредник. Зборник радова Народног музеја; 36. Чачак: Народни музеј. стр 398.

DKSG

Vodič za citiranje

O citatnim menadžerima

Citatni menadžeri (ili na engleskom reference manager) su programi ili onlajn servisi koji olakšavaju prikupljanje, organizaciju i čuvanje literature i drugih informacionih izvora. Ovi programi takođe olakšavaju citiranje, omogućavaju izradu bibliografije koja je korišćena u radu, saradnju sa drugim autorima, formiranje grupa za zajednički rad, uređivanje lične bibliografije, itd.

Pored komercijalnih citatnih menadžera (kao što su EndNote ili RefWorks) postoje i besplatne verzije od kojih će ovde biti predstavljen Zotero.

Ostali citatni menadžeri koji mogu biti korisni:

DKSG

Vodič za citiranje

O Zoteru

Zotero je besplatan program za citatni menadžment koji znatno olakšava prikupljanje, organizovanje i upravljanje informacionim izvorima. Pomoću ovog programa olakšano je citiranje u tekstu, izrada bibliografija, mogu se uzimati beleške, povezivati informacioni izvori sa sličnim izvorima, povezivati zapisi sa sadržajima na internetu ili dokumentima sačuvanim na lokalnom računaru, izvoziti bibliografije, a zahvaljujući onlajn sinhronizaciji moguće je pristupanje Zotero nalogu preko različitih računara.

Instalacija i registracija

Postoje dva načina za instalaciju Zotera na lični računar: prvi način je kao plug-in za Firefox (sakupljanje i organizovanje informacionih izvora bez napuštanja brauzera) i drugi koji podrazumeva instalaciju posebnog Zotero Standalone programa, koji je napravljen pre svega za Google Chrome i Safari. Uz instalaciju Zotera dobija se i priključak (plug-in) za Microsoft Word, OpenOffice Word ili LibreOffice koji znatno olakšava obeležavanje citata i izradu referensnih strana (bibliografija) prilikom pisanja naučnog rada. Posle instalacije Zotera potrebno je izvršiti registraciju (upisati korisničko ime i šifru u dato polje).

Ako želite da pristupite vašem Zotero profilu sa nekog drugog računara, to možete uraditi tako što ćete posetiti veb stranicu zotero.org na kojoj možete izvršiti registraciju upisivanjem vašeg korisničkog imena i šifre. Ovakav pristup vašem nalogu ima mnogih ograničenja (kao što je nemogućnost izrade bibliografije), ali je moguće ubacivanje novih zapisa, njihovo editovanje i ažuriranje, a automatska sinhronizacija omogućava da sve ovo na kraju možete videti na Zotero Standalone profilu na vašem računaru.

DKSG

Vodič za citiranje

Citiranje sa Zoterom

Postoji više načina da sačuvate bibliografske podatke o knjizi, članku iz časopisa ili veb stranici na vaš Zotero nalog. Ukoliko radite na ličnom računaru u Firefox brauzeru ili u Zotero Standalone programu, na veb brauzeru će biti ponuđena opcija na kraju URL adrese sajta u vidu ikonice (slika ispod), na koju je dovoljno kliknuti i Zotero će napraviti zapis o tom informacionom izvoru (program uglavnom sam popunjava podatke o autoru, naslovu, datumu preuzimanja, URL adresi, i ostalom). Zapis je moguće lično urediti ukoliko Zotero nije uspeo da prikupi dovoljno podataka koji su potrebni za izradu bibliografije.Ako brauzer ne prikazuje ovu ikonicu ili ne radite na računaru na kojem je instaliran Zotero, zapis možete kreirati i sačuvati tako što ćete se ulogovati na vaš Zotero profil na sajtu zotero.org i preko dugmeta za dodavanje (slika ispod) dodati informacioni izvor i sami upisati podatke u neophodna polja.Zotero prvo traži da izaberete vrstu informacionog izvora iz padajućeg menija (da li je u pitanju veb sajt, članak iz novina ili naučnog časopisa, knjiga, i sl.), zatim se nude polja u koja je potrebno uneti sve raspoložive informacije o izvoru (naslov, prezime i ime autora, URL adresa, signatura iz biblioteke, mesto i godina izdanja, broj strana, itd.), uključujući i beleške koje mogu biti od pomoći. Za što tačnije prikazivanje informacionog izvora u referensnoj literaturi potrebno je popuniti što više podataka o njemu.

Zotero dodavanje 1
Zotero dodavanje 2

Zotero pruža mogućnost organizovanja informacionih izvora u kolekcije. Informacioni izvori se mogu nalaziti u više kolekcija istovremeno, dakle nije potrebno kreirati zapise o nekom informacionom izvoru za svaku kolekciju ponaosob.

DKSG

Vodič za citiranje

Kreiranje bibliografija i citata unutar teksta

Kreiranje citata unutar teksta može da se izvede na veoma jednostavan način pomoću dodatka (add-in) koji možete preuzeti na sajtu zotero.org i instalirati na editor teksta koji koristite (npr. Microsoft Word ili OpenOffice Word).


Citat se dodaje tekstu tako što se klikne na prvo dugme koje se nalazi na meniju - “Insert Citation”. Kada se pojavi linija (slika ispod) potrebno je uneti naslov ili autora i odabrati sa padajućeg menija izvor koji želimo da citiramo.

Pomoću dugmeta “Edit Citation” (drugo po redu dugme) moguće je izmeniti ili dodati podatke o citiranom izvoru, kao što je izbacivanje prezimena autora kada se ono već spominje u tekstu ili dodavanje broja strana.

Bibliografija (korišćena literatura) na kraju teksta se dodaje klikom na dugme “Insert Bibliography”. Pojaviće se bibliografija svih informacionih izvora koje ste koristili u tekstu. Svako naknadno dodavanje citata unutar teksta biće automatski pridodato na bibliografiju (referensnu listu) na kraju rada. Promena citatnog stila u celom radu (uključujući i bibliografiju na kraju rada) može se izvršiti ako se klikne na predzadnje dugme “Set Doc Pref” i iz menija na vrhu izabere novi citatni stil.


Za više informacija o radu u ovom programu pogledajte video uputstva sa zvaničnog sajta Zotera.

DKSG

Vodič za citiranje

Kraj

Nadamo se da Vam je ovaj vodič pomogao da bolje razumete potrebu za citiranjem i poštovanjem intelektualnih prava. Predloge, pitanja ili sugestije možete poslati putem servisa "Pitajte bibliotekara" ili na email adresu biblioteka@dksg.rs.

Citatni stilovi obrađeni u ovom vodiču ponuđeni su u tabeli ispod:

Citatni stilovi
APA MLA Čikago CSE

Za prikupljanje literature, pomoć pri izradi citata unutar teksta i izradu bibliografija mogu vam pomoći citatni menadžeri, kao što su Zotero, Endnote, Mendeley, RefWorks, i dr. Više o ovoj temi pogledajte u sekciji Citatni menadžeri.