Zakon o izmenama i doupna zakona o ucenickom i studentskom standardu

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Pravilnik o nabavkama 

Pravilnik o uzbunjivačima 

Poseban kolektivni ugovor

Statut DKSG

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji