POZORIŠNI PROGRAM


Redakcija pozorišnog programa težište svoga rada usmerava ka stvaralaštvu studenata i mladih, dajući im šansu da se iskažu kroz pozorišne radionice, studija..., omogućavajući da ne budu samo pasivni posmatrači gostujućih profesionalnih pozorišnih predstava, gledaoci, nego i stvaraoci - kreativci umetničkih, pozorišnih projekata. Radionice i projekti, koji se realizuju uz podršku Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstva za kulturu i medije Republike Srbije, obeležavaju Pozorišni program Doma kulture "Studentski grad". Pozorišne predstave se realizuju po ad hoc principu. Realizovano je više značajnih pozorišnih projekata, koji su gostovali širom Srbije, Jugoslavije i sveta. Redakcija pozorišnog programa svoju aktivnost razvija kroz: Otvoreno pozorište, radionice, gostovanje eminentnih profesionalnih i amaterskih pozorišta, saradnjom sa Fakultetom dramskih umetnosti i drugim umetničkim akademijama, projekcije pozorišta na videu... U okviru pozorišnog programa deluju radionice:  Novi studio (eksperimentalni studio za savremeni ples i druge izvođačke umetnosti) i Kreativna radionica glume Talija.

 

 KONTAKT:

Lada Kapičić Đurić
urednica pozorišnog programa
        
tel. 31 91 108
lada.kapicic@dksg.rs

 

 

Rođena je 4. oktobra 1955. godine u Splitu, FNRJ. Odrastala u Titogradu (Podgorica) i Herceg-Novom. Fakultet dramskih  umetnosti, grupu za Organizaciju scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti (Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture), diplomirala u Beogradu. Radila kao asistent reditelja u Narodnom pozorištu (Dušana Jovanovića Dantonova smrt, Paola Mađelija Princ od Homburga Bore Grigorovića Mizantrop...),  Ateljeu 212 (Paolu Mađeliju Proleće u januaru, Ljubomiru Muciju Draškiću Oj, Srbijo nigde lada nema...). U Udruženju dramskih umetnika Srbije, čiji je član od 1980. godine (Savez dramskih umetnika Srbije) provela duži niz godina, kao sekretar Komisije za unapređenje scenskog izraza i popularisanje dramskog stvaralaštva. Od 5. oktobra 1981. godine je u Domu kulture Studentski grad, isprva kao urednica Opšteg i spoljnog programa, a potom kao urednica Pozorišnog programa. Proteklih godina organizovala niz pozorišnih projekata, radionica i preko hiljadu pet stotina gostovanja u zemlji i svetu. Svi ostali podaci zadiru u privatnost.