29. 10. 2018.| Forum

Ponedeljkom od 20.00, Studio 26

Sredom od 18.00, Studio 26

JAVNI NASTUP I USPEŠNA KOMUNIKACIJA

gluma-igra-život-profesija, od bontona do liderstva

 

Trener i mentor: Leana Petrović-Vučković

 

Otvoreni trening u kome će svi zainteresovani studenti prisustvom, posmatranjem ili učestvovanjem moći da se upoznaju sa metodom i načinom rada. Prijave, pitanja ili sugestije za prisustvo na otvorenom treningu možete izvršiti SMS porukom na broj +381 62 188 99 30

 

Nema ničeg strašnijeg nego situacije u kojoj ste isplanirali toliko toga reći a u pauzi svog izlaganja nemate povratnu informaciju svoje publike ili sagovornika. To traje večnost.Trebate dati saopštenje, informisati javnost o nečemu, odgovoriti na pitanja, zastupati ideju. Dok vežbate sami sve teče dobro, ali kada stanete pred vašu publiku ili kameru, kao da izgubite kontrolu nad formom, suštinom i sadržajem svega što treba biti rečeno. Zbune vas potpitanja? Od vas se očekuje efektnost i uspeh. Klјuč uspeha leži u ovladavanju određenom konstrukcijom koja uvek važi za javno komuniciranje sa specifičnim cilјem i u sticanju mogućnosti da budete precizni, jasni, glasni i koncizni. Da javni nastup ima notu autentičnosti koju sagovornici pamte.

 

Cilј obuke je postavlјanje osnovnih temelјa javnog komuniciranja i formi kroz uporedno upoznavanje sopstvenog modela ponašanja i standarda za javne prikaze koji su primenjivi na sve buduće situacije u kojima se polaznik može naći.Program je baziran na sažimanju metodike za obrazovanje glumca (FDU) sa savremenim teorijskim i praktičnim oblastima komunikoloških, pravnih i politikoloških nauka.Nastava se izvodi treninzima isklјučivo praktično kroz glumačku igru, simulacije, psihološke vežbe i savremena stanovišta o komuniciranju.

 

Kome je obuka namenjena

Studentima svih fakulteta koji žele da unaprede svoje veštine javnog komuniciranja

 

Trajanje obuke:

Obuka je u trajanju od jednog semestra.