18. 9. 2017.| Forum

Ponedelјak, 18. septembar, 19.00, Klub Magistrala

e-UPRAVA: OD DEMOKRATIJE DO MANIPULACIJE

 

 

 

Razgovaraju: 
Diego Naranjo (European Digital Rights, EDRi - Brisel)
Danilo Krivokapić (SHARE Fondacija)
Slobodan Marković ((IT ekspert)
Petar Protić (European Alternatives, Beograd)

 

Srbija ima elektronsku upravu koja se najbrže razvija u regionu. Samo u poslednje tri godine 11 milijardi dinara prešlo je preko portala eUprave. Među brojnim uslugama koje su korisnicima na raspolaganju, možete odabrati i da sistem umesto vas kontroliše dokumentaciju, čita lična dokumenta, kao što su biometrijski pasoš, lična karta, vozačka, saobraćajna dozvola, registraciona nalepnica, itd. Uspostavlјa se određena vrsta „poverenja“ i eUprava preuzima brigu i podseća kada koji dokument ističe i treba ga produžiti ili zameniti. Nedavno je uspostavlјen i eZUP sistem, koji je povezao 14 baza podataka šest velikih institucija u Srbiji - matične knjige Ministarstva državne uprave, baze MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošlјavanje i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Postojeći sistemi elektronskih uprava/vlada u svetu pokazali su da je njihovo uvođenje eksperimentalan i nekontrolisan proces. Naime, brojna iskustva govore da postoji opasnost od zloupotrebe podataka, sajber napada i digitalnih podela. Noviji teorijski radovi ukazuju da elektronske uprave (što će u budućnosti postati eVlada/eGovernment) vode u hyper-surveillance - situaciju kada država lako dolazi do svih podataka o građanima i kada je privatnost izgublјena.