14. 2. 2012.| Likovni program

Utorak 14. 2. u  20:00, Mala sala

Serija predavanja o stripu

JUGOSLOVENSKI STRIP

 

Jugoslovenski strip je deo prirodnog kulturnog niza Sredozemlja, a sa španskom, francuskom i italijanskom scenom čini glavno jezgro evropskog stripa.


Koreni ovdašnjeg modernog stripa oplemenjeni su sredinom 19. stoleća pod uticajem nemačke kulture, da bi u 20. američki, francuski i italijanski uticaji bili od presudne važnosti. Ali, pored ove uključenosti u svetske tokove, naš strip ima i dublju osnovu, sopstveno estetsko i kulturno nasleđe pretvoreno u stvaralački jaku i modernu stripsku scenu.


Sada smo u razdoblju prevrednovanja nasleđa i smeštanja u evropske okvire, što izaziva i neka suštinska pitanja. Koji su najvažniji tokovi zapadnobalkanskog stripa? Šta su ključne vrednosti koje je deo svetskom stripu? Da li se može govoriti o „jugoslovenskom stripu“ ili „stripu zemalja bivše Jugoslavije“? Tek sa razumevanjem ovih pitanja možemo shvatiti i današnji srpski strip, svetski prepoznatljivu pop-kulturnu pojavu.

 

Gost: Zoran Stefanović, pisac

Program vodi: Mićun RistićVrste materijala u arhivi: Audio snimak

Signature: A/02/12