1. 1. 2014.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2014 : Eksperimentalni film i video art

Experimental film and video art

Festival novog filma i videa 9-13.12.2014.

 

urednik: Miodrag Milošević

prevod: Mihailo Ristić

fotografije: Ivan Petrović

godina izdanja: 2015

 

Sadržaj:

Okrugli sto: Eksperimentalni film i video art u regionu 70-ih i 80-ih - učesnici: Božidar Zečević, Mihailo Ristić, Diana Nenadić, Bojan Jovanović, Miroslav Bata Petrović, Slobodan Šijan, Neven Korda, Gena Teodosievska, Sebestyen Kodolanyi, Patrick Huber, Miriam de Rosa, Davorin Marc, Miodrag Milošević

Diana Nenadić: Hrvatski eksperimentalni film i video: Medijski ping-pong

8mm eksperimenti Karpa Godine i Davorina Marca

Lucia Aspesi, Branka Benčić, Greg DeCuir Jr: Video kolonija Motovun 1976.

Gena Teodosievska: Međunarodna video kolonija Ohrid 1989.

Tako mladi: video radovi iz 80-ih i 90-ih godina

Sebestyen Kodolanyi: Putovanja Gabora Bodija, od reprodukcije do produkcije

Miodrag Milošević: Od filma ka videu - beogradski filmski autori susreću video

Dokumentarna izložba: Alternative film/video 1985/6 (priredili Miodrag Milošević i Nikola Đurić)

Okrugli sto: Alternative film u regionu 2014 - učesnici: Karpo Godina, Sebestyen Kodolanyi, Milutin Petrović, Greg DeCuir Jr, Adam Marton Horvath, Peter Lichter, Zoran Saveski, Katrine Mundt, Nina Kreuzinger, Miodrag Milošević

Lista značajnih ostvarenja festivala

Konkurencija

Regionalni tokovi

Vladimir Nikolić: Filmska instalacija "Revolucija"

Ivan Marušić Klif, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Miroslav Piškulić: Audio vizuelni performans: 343rd day of the year

Prateći program

Foto galerija

 

Zbornik radova festivala Alternative film/video 2013.

 

Knjiga je u prodaji - 300,00 RSDVrste materijala u arhivi: Publikacija