31. 1. 2012.| Likovni program

Utorak 31. 1. u  20:00, Mala sala

Serija predavanja o stripu

JAPANSKI STRIP

 

Japansko tržište stripa je najveće na svetu. Svake godine broj objavljenih naslova pređe 10 hiljada, novac koji se obrne bude nekoliko puta veći nego u Evropi ili Severnoj Americi, a najuspešniji crtači zarade više stotina hiljada ili čak miliona dolara. Međutim, to tržište je gotovo ekskluzivno ograničeno na domaći, japanski strip, poznat na Zapadu kao „manga“. Raspon žanrova i tema unutar njega je gotovo neograničen, a tu se nalazi i najveći procenat ženskih autora među svim svetskim „školama“ stripa. Pristupićemo japanskom stripu iz više različitih uglova, od formalno-stilskih karakteristika preko istorije – uz pominjanje probranih dela i autora – do opisa njegovog specifičnog izdavačkog modela.

 

Gost: Goran Marković, esejista

Program vodi: Mićun Ristić

 Vrste materijala u arhivi: Fotografija Audio snimak

Signature: Ft/01/12 A/01/12