Knjiga je u prodaji - 300,00 RSD

"/> Dom kulture Studentski grad
1. 1. 2015.| Ostali programi

Dom kulture "Studentski grad" : arhitektonsko nasleđe XX veka u Srbiji

autor: Jovan Mitrović

godina izdanja: 2014

 

Sadržaj:

Recenzija: prof. Spasoje Krunić, arhitekt

Recenzija: prof. dr Vladan Đokić, arhitekt

Recenzija: prof. Dejan Miljković, arhitekt

Dom kulture Studentski grad - Predgovor

Društveni kontekst i istorijska distanca

Koncept - Prostorni koncept

Koncept unutrašnjih prostora

Koncept otvorenih prostora

Koncept održivosti

Porodično zaveštanje

Izvod iz kritika i tekstova iz dnevne štampe i periodike

Aneksi - Dodatak grafičkih priloga

O autoru Doma kulture "Studentski grad" - prof. Milan Mitrović, arhitekt

O autoru monografije - Jovan Mitrović, arhitekt

 

"Objavljivanje monografije se poklopilo i sa četrdesetgodišnjicom otvaranja ovog studentskog hrama kulture koji i dalje sledi jasnu viziju iz vremena u kome je nastao - da bude značajno mesto u formiranju kulturnih potreba i navika mladih ljudi i važna tačka u kulturnom životu ne samo Studentskog grada već i cele prestonice." Jovan Mitrović

 

Knjiga je u prodaji - 300,00 RSD

 

 Vrste materijala u arhivi: Publikacija