1. 1. 2014.| Književni program

Restart : panorama nove poezije u Srbiji

priredio: Goran Lazičić

autori: Alen Bešić, Dejan Čančarević, Željko Mitić, Danica Pavlović, Ana Seferović, Sergej Stanković, Miloš Živanović, Enes Halilović, Natalija Marković, Dragana Mladenović, Biljana Stajić, Jasmina Topić, Marjan Čakarević, Nika Dušanov, Goran Korunović, Petar Matović, Slađan Milošević, Bojan Samson, Siniša Tucić, Jelica Kiso, Patrik Kovalski, Dragan Radovančević, Nikola Živanović, Andrija B. Ivanović, Ljiljana Jovanović, Maja Solar, Vladimir Stojnić, Mladen Šljivović, Radomir D. Mitrić, Marko Stojkić, Ognjen Petrović, Tamara Šuškić, Sonja Veselinović, Uroš Kotlajić, Gordana Smuđa, Marija Rakić Šaranac, Marija Cvetković, Ilhan Pačariz, Bojan Savić Ostojić, Željko Tešić, Dragoslava Barzut, Danilo Lučić, Ivana Maksić, Uroš Pajić, Sonja Jankov, Bojan Marković, Bojan Vasić, Filip B. Vukotić, Vladimir Tabašević, Vladimir Vukomanović Rastegorac, Ana Marija Grbić, Jana Rastegorac Vukomanović, Čarna Popović, Dunja Janković, Biljana Andonovska, Jelena Milinković, Jelena Angelovski, Jana Aleksić, Vanja Radaković

godina izdanja: 2014

 

Sadržaj:

Predgovor / Goran Lazičić

Poezija

O poeziji:

Uzgred rečeno: (n)ova poezija / Biljana Andonovska

Nestabilni identiteti, nemoguća stvarnost, angažovana reč / Jelena Milinković

Snaga Disperzivnosti / Jelena Angelovski

Protiv sistema / Jana Aleksić

Čega je ime Nova poezija? / Vanja Radaković

 

Izbor pesama u panorami Restart odslikava kvalitet i poetičku raznovrsnost poezije koju stvaraju mladi autori i autorke u Srbiji. Zastupljeni su stihovi tradicionalnije usmerenih pesnikinja i pesnika, koji se nadovezuju na poznomodernističko nasleđe srpske poezije; zatim lirsko-narativni, veristički stihovi, pre svega intimističkog, ispovednog tipa; poezija obeležena uticajem novih tehnologija, mas-medija i pop kulture; eksperimentalni, fragmentarni stihovi, oslonjeni na tekovine (neo)avangardnih pokreta; poezija usredsređena na sam jezik, na tragu poststrukturalističke teorije; stihovi socijalnog i političkog bunta, inspirisani antinacionalističkim, antiklerikalnim, feminističkim angažmanom i LGBT aktivizmom; poezija humora i satire, groteske i apsurda, ironije i provokacije.

 

Knjiga je u prodaji - 600,00 RSD

 

 

 

 Vrste materijala u arhivi: Publikacija