Knjiga nije u prodaji

"/> Srpska Vizantija
1. 5. 1993.| Ostali programi

Srpska Vizantija

priredio: Bojan Jovanović
godina izdanja: 1993

Sadržaj:
SVETLO PRAVOSLAVLJA
Vladeta Jerotić: Pravoslavlje i Zapad
Velimir B. Popović: Ikona i ličnost
Bojan Jovanović: Preuzimanje krsta
Novica Milić: Uvod u svetosavski tekst
Miodrag M. Petrović: Crkvena i državna ideologija Svetoga Save
Miroslav Tanasijević: Nastanak hrišćanske države u Srbiji
Dimitrije Kalezić: O hrišćanskoj renesansi
Predrag R. Dragić Kijuk: Jezik i svetlost

OGLEDALO UMETNIČKOG
Zoran Gluščević: Vizantijska umetnost i evropska moderna
Sreten Petrović: Antički temelj vizantijske estetike
Siniša Jelušić: Srpska srednjevekovna književnost: recepcija semantičkih modela
Milorad Lazić: Estetika carstva nebeskog u Domentijanovim žitijama
Đorđe Trifunović: Odsjaj vizantijske estetike u Santa Mariji Laze Kostića
Radivoje Mikić: Silazak niz vreme
Radoman Kordić: Vizantizam savremene srpske književnosti
Milan Damnjanović: Tema ružnog u srpskoj srednjevekovnoj likovnoj umetnosti
Slobodan Raičević: O nekim celinama srpskog zidnog slikarstva 18. veka i nastojanjima njihovih tvoraca da reafirmišu umetnička shvatanja paleologa
Dejan Đorić: Vizantija Mediale

Srđan Jaćimović: O autentičnom u muzici srpske crkve
Nenad Daković: Postmoderna Vizantija

SUDBINA BALKANSKE ATLANTIDE
Dragoljub Dragojlović: Srbi i vizantijska civilizacija
Dragoslav Antonijević: Vizantijski supstrat u narodnoj kulturi
Miodrag Pavlović: Vizantijska kultura i srpska folklorna tradicija
Ljubinko Radenković: Kult pisane reči kod Južnih Slovena
Miloš Knežević: Vizantizam u tumačenju zla
Vladislav Panić: Psihološka analiza doživljavanja i poimanja izraza "Vizantija" i "vizantijska kultura" u studentskoj populaciji


Zbornik čine radovi učesnika trodnevnog simpozijuma "Srpska Vizantija" održanog od 12. do 14. oktobra 1992. godine u Domu kulture "Studentski grad."

Knjiga nije u prodaji