Knjiga nije u prodaji

"/> Tvorci i tumači
1. 5. 1994.| Ostali programi

Tvorci i tumači : razgovori sa deset savremenika

autor: Miloš Knežević
u razgovoru učestvovali: Mihailo Marković, Mihailo Đurić, Ljubomir Tadić, Relja Novaković, Zagorka Golubović, Smilja Avramov, Radomir Lukić, Božidar Marković, Ivan Maksimović, Miodrag Jovičić
godina izdanja: 1994

Sadržaj:
Mihailo Marković: Samoopredeljenjem do ravnopravne zajednice
Mihailo Đurić: U traganju za novim putevima mišljenja
Ljubomir Tadić: Država je uslov opstanka zajednice
Relja Novaković: Kavkasko poreklo Srba
Zaga Golubović: Modernizacija pred izazovima modernizma
Smilja Avramov: Paradoksi raspada
Radomir Lukić: Dok ima naroda ima i nade
Božidar Marković: Povratak vere u demokratiju
Ivan Maksimović: Efikasna privreda omogućuje stabilno društvo
Miodrag Jovičić: Od konfederacije do regionalne države
Biografije

Knjiga je nastala u okviru naučnog programa Doma kulture "Studentski grad" sa težnjom da se mladim ljudima i kulturnoj javnosti u duhu vremena približi i prikaže život i rad naših uglednih naučnih i kulturnih stvaralaca.

Knjiga nije u prodaji