1. 5. 2003.| Ostali programi

Vreme globalizacije : zbornik
priredio: Miloš Knežević
prevod na engleski Mihajlo Ristić

Sadržaj:
GLOBALIZACIJA
Jovica Trkulja: Globalizacija kao potčinjavanje ili šansa
Živojin Rakočević: Globalizam i globalizacija u sferama ekonomije, politike i kulture
Miroslav Pečujlić: Planetarni bog Janus – dva lika globalizacije
Ljubiša Mitrović: Prilog sociološkom određenju globalizacije i tranzicije
Časlav Ocić: Čemu strategologija?
Miloš Knežević: Dileme pluralizovane globalizacije. Aut global – aut nihil
GEOEKONOMIJA
Miomir Jakšić: Globalizacija i povlačenje države
Slobodan Pokrajac: Globalizacija kao tehnološki uslovljen civilizacijski proces
Ivica Stojanović: Svetsko tržište i delovanje transnacionalnih kompanija (TNK) u uslovima globalizacije
Vera Vratuša-Žunjić: Protivrečnosti institucionalizacije „tranzicije“ i suprotstavljene strategije transformacije institucija u epohi globalne krize prelaza
Andrej Grubačić: Neoliberalizam, korporatna globalizacija i pedagogija
Slavoljub S. Lekić: Hrana, biotehnologija i globalizacija
GEOPOLITIKA I MEĐUNARODNI ODNOSI
Dragan Pantić: Globalizam demokratskih imperija i svetski sistem
Dušan Nikoliš: O globalizaciji kao političkom (i geopolitičkom i vojnobezbednosnom) fenomenu međunarodnih odnosa i Sjedinjenih Država u njima
Dragan R.Simić: Zamisao saradnje u bezbednosti. Koncept tzv. kooperativne bezbednosti (Cooperative Security Concept)
Miloš Knežević: Vreme i prostor globalizacije. Silicijumsko arhe čovečanstva
Željko Mitrović: Globalizacija, geoekonomska strukturacija i tranzicija
Ljubomir Kljakić: Poslednji ciklus poslednje krize
BIOGRAFIJE AUTORA

U atmosferi naraslog zanimanja za globalizacijske fenomene u okrilju programa Forum DKSG upriličen je ciklus pod imenom Globalizacija i tranzicija. Od januara 2000.do juna 2003.godine u okviru ciklusa realizovana su sedamdeset četiri programska oblika, najčešće u vidu izlaganja, predavanja i razgovora. Pokazalo se da je raznovrsnom disciplinarnom tematizacijom pokriveno široko polje globalizacije u najrazličitijim vidovima njenog ispoljavanja. U junu 2002.godine organizovan je završni naučni skup na kome je sudelovalo tridesetak učesnika ciklusa. Sakupljeni radovi uvršteni su u zbornik u ediciji Treći milenijum.