1. 5. 2006.| Akademski filmski centar

Alternative film/video 2005 : Mreže

Festival novog filma i videa autora iz regiona bivše Jugoslavije Alternative film/video 2005

urednik: Aleksandra Sekulić
prevod sa i na engleski: Nađa Leuba
godina izdanja: 2006

Sadržaj:
Prateći program
Takmičarski program
Program festivala
Lista značajnih ostvarenja

Katalog Festivala novog filma i videa Alternative film/video iz 2005. godine.

Knjiga je u prodaji - 150,00 RSD