1. 5. 2008.| Ostali programi

Dramaturgija zvuka u audio-vizuelnom delu

autor: Ivo Blaha
godina izdanja: 2008

Sadržaj:
Zvuk i stvaraoci zvučne slike
Vrste zvuka u audiovizuelnom delu
Odnos zvuka prema slici
Koncepcija zvučne slike u AV delu
Uloga zvuka u stvaranju forme
Zvučna atmosfera
Filmska tišina
Hijerarhija izražajnih sredstava – zvučni planovi
Dramaturgija muzike
Dramaturgija zvučnih efekata
Mera stilizacije
Obrada snimljenog zvuka
Zvučni prelazi
Miksovanje (mixing)
Zaključak
Važni pojmovi

Ova knjiga predstavlja najznačajniju publikaciju koju je prof. Blaha objavio na polju dizajna zvuka za audio-vizuelna dela, a koristi se kao osnovni udžbenik kako u filmskim školama u Češkoj tako i u inostranstvu. Publikacija je u pogledu sadržaja usmerena na dve oblasti: dramaturgiju zvuka u užem smislu i dramaturgiju zvuka u širem smislu tj. režiju zvuka.

Knjiga je u prodaji - 400,00 RSD